Hylke ten Cate - Foto Geert van TolDit is mijn tweede en meteen ook laatste column als waarnemend voorzitter. Vorige week schreef ik over ‘herpakken’. Nu wordt het ‘doorpakken’.

Morgen hebben we de Algemene Vergadering van 50PLUS in Driebergen. Daar wordt een geheel nieuw hoofdbestuur gekozen. Ook zullen er voorzitters moeten worden gekozen voor programma- en selectiecommissies. Voor de Senaat is geen verkiezingsprogramma nodig. De Eerste Kamer hanteert immers het verkiezingsprogramma dat voor de Tweede Kamer is opgesteld. Voor de Provinciale Staten en de Waterschappen is een raamprogramma nodig, dat verder decentraal moet worden uitgewerkt. U ziet: we moeten dóórpakken, beginnend morgen op onze Algemene Vergadering!

Vanuit het bestuur van de afdeling Groningen kreeg ik onderstaand bericht: ‘Groningen betreurt wat er recent in de pers was te lezen. 50PLUS is een democratische partij waar geen plaats is voor partij-beschadigende intriges en gekonkel. De gang van zaken sluit allerminst aan bij de ideologie zoals Groningen die voorstaat. Wijsheid, ervarenheid en saamhorigheid zijn de pijlers waarop wij ons juist dienen te onderscheiden. En mensen moeten daarop ook kunnen rekenen.’ Ik ben het daar van harte mee eens en ik vermoed alle leden die het goed voorhebben met 50PLUS eveneens.

Laat ik op één mededeling in de media ingaan, een nieuwsbericht dat exemplarisch is voor zoveel andere. De indianenverhalen over onze financiën zijn terug te voeren op een verschil van mening over de wijze waarop de ministeriële subsidie voor het Wetenschappelijk Bureau in de jaarstukken van de vereniging moet worden opgenomen. Niet meer, niet minder. Als waarnemend penningmeester beschik ik over twee goedkeurende accountantsverklaringen van zowel de vereniging 50PLUS als de Stichting Wetenschappelijk Bureau 50PLUS. Daarmee is de rechtmatige besteding van de subsidiegelden van vereniging en stichting overduidelijk aangetoond!

Als voorzitter ga ik er van uit dat mensen zich niet op een voetstuk plaatsen door een ander naar beneden te trappen. Een kwestie van respect voor elkaar!

Hylke ten Cate
Waarnemend voorzitter 50PLUS

P.S. Morgen schud ik graag al die leden die het goed voorhebben met 50PLUS en met de doelgroep waar onze partij zo hard en steeds succesvoller voor strijdt graag de hand! Tot morgen!


© 25 mei 2018