De leden van 50PLUS hebben Geert Dales gekozen tot nieuwe voorzitter van de partij. Hij zit het nieuwe hoofdbestuur voor, dat verder bestaat acht nieuwgekozen leden.

Geert Dales spreekt de leden van 50PLUS toe

Geert Dales uit Hoofddorp is door de leden van 50PLUS op de Algemene Vergadering gekozen tot nieuwe voorzitter. Dales was de enig overgebleven kandidaat nadat Alfons Leerkes uit Wilnis zich tijdens de vergadering terugtrok. De leden konden echter toch nog een stem uitbrengen: van de 253 geldige stemmen waren er 182 voor Dales. 48 leden stemden tegen, 23 mensen blanco. “Ik heb veel steun”, sprak Geert Dales na afloop de leden toe, “maar ik heb ook nog mensen die ik moet overtuigen. Ik zal daar enorm mijn best voor doen, ik beschouw dat als een grote opdracht!”

Nieuw hoofdbestuur

Geert Dales wordt ondersteund door een volledig nieuw hoofdbestuur waarvan de leden ook tijdens de in goede sfeer verlopen Algemene Vergadering werden gekozen. Secretaris is Harry Claassen uit Den Haag en penningmeester Gerard van Hooft uit Heusden. De nieuwe bestuursleden zijn Paul Le Coultre uit Leiden, Harry Siepel uit Emmen, Helena Bosch uit Amersfoort, Sjanie Donker uit Apeldoorn, Bert Kannegieter uit Bingelrade en Henk Jan Verboom uit Oudorp. Geert Dales gaf aan dat hij en het nieuwe bestuur er primair zijn om de partij 50PLUS goed te laten functioneren. “Ik wil veel contact zoeken met de leden, hen een stem geven en meer mensen aan ons binden.”

Selectie- en programmacommissies

Ook over het voorzitterschap van een aantal selectie- en programmacommissies en de aanvulling van de Financiële Commissie met twee nieuwe leden is gestemd. Voorzitter van de selectiecommissie voor de Eerste Kamer is Willem Bakx, voorzitter van de selectiecommissie Europees Parlement is Jan Nagel en voorzitter van de programmacommissie Europees Parlement is na een herstemming Toine Manders geworden. Simon Geleijnse werd gekozen tot voorzitter van de Raamprogrammacommissie Provinciale Staten, voorzitter van de Raamprogrammacommissie Waterschappen is Chris Spooren en de Financiële Commissie wordt aangevuld met de leden Johan Hessing en Dick Spijker.

Henk Krol spreekt de leden van 50PLUS toe

‘Politieke factor van belang’

In zijn toespraak tot de leden gaf partijleider Henk Krol aan dat 50PLUS een partij is die vanuit ideeën en idealen de samenleving wil vormgeven. “Niet gedreven door links of rechts, gestolde principes of geharnaste waarheden. Praktische en pragmatische politiek. Elke dag weer. Samen met fractiegenoten Léonie Sazias, Martin van Rooijen en Corrie van Brenk – en in goede samenwerking met Jan Nagel en Martine Baay – werken we dag in, dag uit aan het uitdragen en zoveel mogelijk realiseren van de punten uit ons verkiezingsprogramma. En dat is geen eenvoudige opgave; de weerstand is groot. Toch komen we stap voor stap verder en het laat duidelijk zien dat 50PLUS bestaansrecht heeft in het politieke landschap. Onze invloed reikt steeds verder. 50PLUS is inmiddels een politieke factor van belang.”

‘D66 is regentenpartij’

Eerste Kamerlid Jan Nagel viel in zijn speech met name D66 aan. Hij betichtte D66 ervan een ‘Verelendungs-theorie’ te hanteren waarbij er vanuit wordt gegaan dat minder inspraak de kiezer gelukkiger maakt. Volgens Nagel is de partij, die ooit door Hans van Mierlo werd opgericht om de burger meer inspraak te geven, verworden tot een regentenpartij die weet wat goed voor de kiezer is.

Op 26 mei 2018 werd een Algemene Vergadering van 50PLUS gehouden. Op deze ledenvergadering werd Geert Dales tot voorzitter van de partij gekozen. Bekijk de impressie van deze Algemene Vergadering.

Lees ook: Senator Jan Nagel haalt keihard uit naar D66

© 26 mei 2018