Op de Algemene Vergadering van 50PLUS zijn door de leden vier moties aangenomen.

Motie Vrouwen

▲ Motie 50PLUS Vrouwen

De eerste motie betreft de oprichting van een netwerkgroep ‘50PLUS Vrouwen’ die tot taak krijgt vrouwen te werven, te interesseren en op te leiden voor alle functies binnen de partij. Het hoofdbestuur gaat zich extra inspannen om vrouwen binnen de partij te motiveren om zich te kandideren voor functies binnen de partij. Van deze inspanningen wordt verslag gedaan in de jaarverslagen van 2018 en 2019. De motie is aangenomen zonder het specifiek genoemde budget; dat wordt in overleg bepaald. 

Motie Scouting

▲ Motie Permanente scoutingcommissie

De tweede motie betreft het instellen van een permanente scoutingscommissie en het werven van leden hiervoor. De Commissie Partijvernieuwing wordt nauw betrokken bij de totstandkoming van de permanente scoutingscommissie. Ook deze motie is aangenomen zonder het specifiek genoemde budget; dat wordt in overleg bepaald.

Motie Buitenlandse activiteiten

▲ Motie Buitenlandse activiteiten

De derde aangenomen motie betreft het oprichten en instellen van de ‘Jan Nagel 50PLUS Foundation’, die zich gaat bezighouden met buitenlandse activiteiten. Niet alleen binnen Nederland is het van belang ouderen een stem te geven en in meerdere landen, zowel binnen als buiten Europa, zijn al politieke partijen die in het bijzonder opkomen voor de belangen van ouderen. Het is voor 50PLUS zinvol om deze ‘zusterpartijen en -organisaties’ buiten Nederland te ondersteunen bij vormings- en scholingsactiviteiten. De ‘Jan Nagel 50PLUS Foundation’ zal zich daarmee bezig gaan houden en de foundation wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 1 december 2018. Deze motie is ongewijzigd aangenomen.

Motie 

▲ Motie Leden Financiële commissie

De vierde aangenomen motie zorgt ervoor dat artikel 5.5.1. aangepast wordt. De nieuwe tekst luidt: ‘de leden (van de Financiële commissie) worden benoemd op de Algemene Vergadering op voordacht van een onafhankelijke selectiecommissie’.

© 26 mei 2018