Sjanie Donker heeft woensdag 22 augustus jl. haar bestuurslidmaatschap beëindigd. In een brief aan het hoofdbestuur heeft ze te kennen gegeven geen verantwoordelijkheid te willen dragen voor het gevoerde beleid.

Zo spoedig mogelijk wordt voorzien in de ontstane vacature in overeenstemming met de toepasselijke reglementen.