UITNODIDING

Plaats: Almere
Locatie: Restaurant Tang Dynasty, Sumatrawg 2, 1335 JM Almere
Datum:  24 november 2018
Tijd:     10:00 urr tot 13:15 uur

Helaas bestaan er geen notulen van de laatste PAV.

11:00 Ontvangst met koffie / thee.
11:30 Welkom door de plaatvervangend voorzitter.
11:35 Vaststellen agenda.
11:40 Korte terugblijk op het afgelopen jaar en haar gebeurtenissen.
          Evenuteel een kort toespraak door lid hoofdbestuur.
11:50 Notuelen, financiele zaken en ingebrachte stukken.
12:00 Instellen telcommissie
12:10 Voordracht en schriftelijke stemming nieuwe bestuursleden.
          Secretaris en penningmeester worden in functie gekomen, de overige leden in functie benoemd.

12:20 - 12:35 PAUZE

12:35 Verwantwoording aftreden algemeent bestuur (jaarverslag).
12:45 Vastsstellen begroting 2019.
12:50 Spreektijd Provinciale-Staten fractie.
13:00 Spreektijd Waterschap fractie.
13:10 Uitslag stemming en benoeming & installatie nieuwe bestuursleden
13:15 Sluiting

 

 


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!