Zoals een aantal van u al weet heeft Gerard van Hooft kort geleden besloten zijn penningmeesterschap per direct neer te leggen.

Vandaag heeft het Hoofdbestuur Bert Kannegieter benoemd als waarnemend penningmeester en daarmee tevens lid van het dagelijks bestuur.

Hij zal dit blijven doen tot het moment waarop een nieuwe penningmeester door de ledenvergadering is benoemd.