Voorafgaande aan de bijzondere ledenvergadering op 29 november bleek een aantal deelnemers niet op de hoogte van het feit dat tijdens ledenvergaderingen ook gebruik kan worden gemaakt van volmachten.

Het hoofdbestuur geeft u daarom aan dat gebruik van volmachten is toegestaan. Op dit moment kent het huishoudelijk reglement van 50PLUS nog geen specifieke regeling. Indien u gebruik wenst te maken van een volmacht en ten behoeve van een spoedige afwikkeling bij het inschrijfbureau op zaterdag 1 december willen wij u vragen een heldere en eenvoudige opzet te hanteren (volmachtgever persoon X geeft een volmacht aan persoon Y). U dient bij de inschrijving op 1 december een kopie van een identiteitsbewijs van de volmachtgever te tonen. Tevens wordt u verzocht de volmacht door volmachtgever én gevolmachtigde te (laten) ondertekenen. Hebt u een volmacht, dan vragen wij u tijdig aanwezig te zijn!

Tijdens de eerstvolgende ALV in 2019 zal het hoofdbestuur een aanpassing van het huishoudelijk reglement aan de vergadering voorleggen.

► Algemene Ledenvergadering 1 december