Onder het motto ‘Samen knokken voor onze ouderen’ gaan de Haagse gemeenteraadsfracties van Hart voor Den Haag / Groep De Mos en 50PLUS een samenwerking met elkaar aan.

Richard de Mos van Hart voor Den Haag (links) en Henk Krol van 50PLUS

Hart voor Den Haag / Groep De Mos en 50PLUS gaan samenwerken om de belangen van de ouderen in Den Haag beter te kunnen behartigen. De beide fracties blijven zelfstandig opereren, maar zullen per heden zoveel mogelijk eenduidig stemmen en optreden als een blok van negen zetels. Hierbij geldt dat 50PLUS de uitgangspunten van het coalitieakkoord onderschrijft en het beleid dat hieruit voortvloeit ook zal steunen.

Stem voor ouderen

“Hart voor Den Haag heeft ervoor gezorgd dat ouderen in het coalitieakkoord een stem hebben gekregen”, zegt 50PLUS-partijleider Henk Krol. “Zo komt er dankzij deze partij een actieplan tegen eenzaamheid en wordt er ook werk gemaakt van het inrichten van ‘lief-en-leed-straten’, een project dat ouderen die alleen zijn uit hun isolement haalt.” Krol zegt blij te zijn dat zijn Haagse fractie gaat samenwerken met de grootste partij uit de Hofstad.

Nog seniorvriendelijker

Ook Hart voor Den Haag-partijleider Richard de Mos is blij met de samenwerking: “Het is niet voor niets dat we in de vorige raadsperiode een gezamenlijke lijst hadden met de Ouderen Partij Den Haag van oud-raadslid Lex Kraft van Ermel. Wij vinden het hebben van een goede en menswaardige oude dag een recht. Door de samenwerking met 50PLUS kunnen we Den Haag nog seniorvriendelijker maken”.

Oproep aan oudere achterban

De lokale achterban van Hart voor Den Haag is zeer divers, maar door gezamenlijk op te komen voor de belangen van ouderen kan er een vuist gemaakt worden. In dat kader adviseert Hart voor Den Haag de ouderen in haar achterban om bij de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 50PLUS te stemmen.

© 26 februari 2019 - Foto: Richard de Mos van Hart voor Den Haag (links) en Henk Krol van 50PLUS