50PLUSGeachte leden,

Op vrijdagmiddag 24 april 2020 heeft het Hoofdbestuur van 50PLUS het besluit genomen met onmiddellijke ingang over te gaan naar de demissionaire staat. Dit betekent dat het Hoofdbestuur uitsluitend de normale dagelijkse zaken zal uitvoeren (denk aan het betalingsverkeer en declaraties) en de procedure in gang zal zetten om te komen tot een totaal nieuw Hoofdbestuur. Na installatie van het nieuwe Hoofdbestuur zullen de huidige leden hun taken neerleggen.

Wij hebben deze stap moeten zetten omdat in de afgelopen anderhalve maand een aantal samenwerkingsrelaties door allerlei oorzaken niet meer levensvatbaar zijn en wij onze normale taken niet meer kunnen uitvoeren. Overigens willen we bij deze de vele leden die ons in deze moeilijke periode hebben ondersteund met positieve mails en telefoontjes, heel hartelijk bedanken.

Hoe nu verder?

Naast de behartiging van de dagelijkse gang van zaken zal het Hoofdbestuur een onafhankelijke partij de opdracht geven zo snel mogelijk een ledenvergadering te organiseren met als enig beslispunt de verkiezing van een nieuw bestuur.

Aangezien wij op grond van de coronamaatregelen op korte termijn geen normale fysieke ledenvergadering mogen organiseren, zullen we gebruik moeten maken van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. In artikel 6 van deze wet (Algemene vergadering verenigingen) is voorzien in een regeling om langs elektronische weg een (algemene) vergadering te organiseren inclusief stemmingen. Na inwerkingtreding van de wet zullen een onafhankelijke advocaat c.q. notaris de opdracht geven om deze verkiezingen te organiseren en toe te zien op een correcte gang van zaken. Tevens zullen wij een onafhankelijke externe partij de opdracht geven om de elektronische vergadering te organiseren.

Binnenkort zullen wij u (laten) voorzien van meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Het demissionaire Hoofdbestuur 50PLUS,

Geert Dales, Robert Gielisse en Bert Kannegieter

► Lees ook: Mededeling Hoofdbestuur 50PLUS d.d. 1 mei 2020


© 26 april 2020