johan hessing 360Beste leden,

Op 29 maart jl. is ondergetekende geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen. 9 mei 2018 zal Frans Crouwel worden geïnstalleerd als fractievolger. Vanaf dat moment kunnen wij dus met z’n tweeën opereren.

Er komt veel op ons af maar wij zetten ons ook in voor u.
Middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders hebben wij al diverse zaken aan de orde gesteld. Conform het reglement dient het college binnen een termijn van 30 dagen een antwoord te geven op onze vragen.

Wat hebben wij gevraagd: 

  • Verblijf arbeidsmigranten Recreatiepark Marina Beach te Hoek.
  • Belemmering van voetpaden in de kern Axel.
  • Openbare toiletten in winkelcentra en bij bushalten.
  • Oproep Proeftuinen Aardgasvrije Wijken.
  • Mogelijkheden voor de toekomst van het gemeentelijk archief.
  • Samenwerking gemeentebestuur, stads-, dorps en wijkraden.
  • Hoe maken wij de leefbaarheid in de wijken kapot.
  • Besluit van B en W om 35.000,-- extra beschikbaar te stellen aan, aan-Z.
  • Wet voldoende betaalbare woningen in een wijk of dorp.
  • Besluit college van B en W om 616.072,-- (op verzoek van SaBeWa Zeeland) als oninbaar aan te merken en ten laste te brengen van de jaarrekening 2017.

20 april j.l. zijn de kandidaten gemeenteraad 2018 bij elkaar geweest en zijn er een aantal functies ingevuld.

- Johan Hessing Fractievoorzitter
- Frans Crouwel Fractievolger.
- Honore Reuling Secretaris van de fractie.
- Stefan Wiedenhof Penningmeester van de fractie.
- Ben Hekkert Adviseur van de fractie.

De komende periode zullen wij ons bezig houden met de vorming van het college van B en W voor de komende 4 jaren. Er is een voorstel om te komen tot 5,5 wethouders. 50PLUS vindt dit teveel mede gezien de kosten incl. de wachtgeldregeling voor twee wethouders die waarschijnlijk niet terug komen. De totale kosten bedragen ongeveer 300.000,-- per jaar.

Wat zouden wij niet kunnen doen met dit geld voor u en de kernen. 9 mei 2018 wordt het voorstel besproken in de gemeenteraad.

In het kader van de verkiezingen hebben wij diverse wijken bezocht en gesprekken gevoerd over wat er leeft in de wijken.

Wij willen met u in contact blijven en vragen dan ook uw op- en aanmerkingen te zenden aan de fractie, zodat wij dit kunnen meenemen of vragen kunnen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.
Schroom niet of bel ons, wij komen naar u toe.

Met vriendelijke groeten,

Fractievoorzitter 50PLUS
Johan Hessing.