20171008 222957 360Beste leden.

Inmiddels zijn we weer twee maanden verder en is het wederom tijd om u te informeren over onze activiteiten van de afgelopen maanden. Zoals u van on gewend bent hebben wij opnieuw zaken aan de orde gesteld middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders. 

Waar hebben wij aandacht voor gevraagd?

Kernprofiel Axel.

Door het college van burgemeester en wethouders zijn kernprofielen vastgesteld. De gegevens die opgenomen zijn in de kern profiel Axel was een aspect dat bijzonder is opgevallen. Er zouden 179 woningen leeg zijn. Dit was voor ons aanleiding om hier vragen over te stellen.

In Axel en wellicht ook in de andere kernen is behoefte aan sociale woningbouw en woningen voor alleenstaande. Uit de antwoorden van het college blijkt nu dat er 108 koopwoningen leeg staan en 71 huurwoningen. Volgens Woongoed is er geen behoefte aan huurwoningen er zou op di moment een overschot zijn. Wij zijn echter van mening dat er activiteiten dienen te worden genomen in het kader van het woningbouwprogramma. Het is van belang om het aantal inwoners op peil te houden.

Sluiskil WOZOCO. Daar wij aandacht hebben gevraagd om uit de impasse te komen is het sein nu op oranje en is er overleg gaande met de verantwoordelijke wethouder. De verwachting is dat het te wijzigen bestemmingsplan nog dit jaar aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden voorgelegd.

In de vergadering van 8 november 2018 hebben wij getracht het belastingtarief voor de hondenbelasting te laten vaststellen op 71,55 per hond en niet zoals het college voorstelde dat voor de tweede en meerdere 161,05 zou moeten worden betaald. Het voorstel is in stemming gebracht maar heeft geen meerderheid gekregen in de raad. Nu zijn er stemmen op gegaan om volgend jaar met een voorstel te komen tot afschaffing van de hondenbelasting.

In de genoemde vergadering is ook de begroting 2019 onderwerp van bespreking geweest. 50PLUS en ook andere partijen hebben tegen de begroting gestemd, echter de meerderheid was voor. 50PLUS is van mening dat het de lasten voor de burgers oplaag moeten en dat er pas op de plaats zou moeten worden gemaakt wat betreft nieuwe investeringen. Wij hebben voorgesteld de schuldpositie meer in evenwicht te brengen en nieuwe investeringen te doen als er in de afschrijving middelen vrijkomen. Het college deelt deze mening niet en gaat meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Dit gaat ten koste van de reserve. Wellicht met gevolg dat er over enkele jaren weer bezuinigd moet gaan worden. Het college heeft voorgesteld het Stadhuis te renoveren en hiervoor is een bedrag van 3 miljoen opgenomen. Dit zou gerealiseerd moeten worden in de periode van 2019-2022. Wij zijn van mening dat dit zou moet gebeuren vanaf 2023 daar er dan ruimte is in de begroting en het tekort niet wordt verhoogd.

Zoals u wellicht bekend is zullen er in 2019 3 verkiezingen worden gehouden:

Provinciale Staten.

De kandidatenlijst is in de ALV 50PLUS Zeeland 31 oktober jl. vastgesteld.
1 W. Willemse, 2 G. Lernout, 3 R.C.A. Boot, 4 E.A. Carelsen, 5 H.F.M. Reuling (uit Koewacht), 6 J.C. Hessing (uit Axel) 7, A.E. Dijk, 8 F.W.N. Crouwel (uit Terneuzen), 9 G de Klerk, 10 R. Reijnierse.

Waterschap

J. C. Hessing (uit Axel), 2 E.A. Duinkerke-Carelsen, 3 F.W.N. Crouwel (uit Terneuzen), 4 H.F.M. Reuling (uit Koewacht), 5 A.E. Dijk, 6 R.C.A. Boot, 7 G. Lernout, 8 W. Willemse, 9 A.A.J. Israël, 10 R. Reijnierse.

Europa

De lijst voor de Europees Parlement wordt 1 december a.s. in de vergadering van 50PLUS vastgesteld.

Maar zoals u kunt zien hebben wij de voor de verkiezing van de Provinciale Staten en het Waterschap een goede vertegenwoordiging uit onze gemeente. Dit zal onze positie in Zeeland alleen maar versterken.

  • Johan Hessing Fractievoorzitter
  • Frans Crouwel Fractievolger, commissie omgeving.
  • Honore Reuling Secretaris van de fractie.
  • Stefan Wiedenhof Penningmeester van de fractie.
  • Ben Hekkert Adviseur van de fractie.

In het kader van de verkiezingen hebben wij diverse wijken bezocht en gesprekken gevoerd over wat er leeft in de wijken.
Wij willen met u in contact blijven en vragen dan ook uw op- en aanmerkingen te zenden aan de fractie, zodat wij dit kunnen meenemen of vragen kunnen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.
Schroom niet of bel ons, wij komen naar u toe.

Met vriendelijke groeten,

Fractievoorzitter 50PLUS
Johan Hessing.