johan hessing 360Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat 50PLUS zijn intrede heeft gedaan in de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen.

Zoals u van ons gewend bent hebben wij wederom zaken aan de orde gesteld middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders.  Waar hebben wij aandacht voor gevraagd:

14-12-2018
Bewoners van Sluiskil zijn teleurgesteld in de gemeente Terneuzen.

27-02-2019
Onderhoud trottoirs in de kern Hoek

01-03-2019
Gratis parkeren op woensdag in het centrum van Terneuzen.

01-03-2019
Parkeren AH in Axel.

18-03-2019
Zonder de fiets wordt het niets.

18-03-2019
Zorgplicht grondwater.
Wij hebben het college van burgemeester en wethouders gewezen op de inhoud van de waterwet inzake de problematiek in Sluiskil.

19-03-2019
Burgerparticipatie – Schrijftolk – Doventolk

In 2019 zijn er 3 verkiezingen

Provinciale staten

Bij de verkiezingen op 20 maart jl. hebben wij 2 zetels behaald. De heren Willem Willemse en George Lernout zullen zitting nemen in de Provinciale Staten. De overige kandidaten zullen, volgens de volgorde worden benaderd zitting te nemen in een van de commissies als burgerlid, te weten: 3 R.C.A. Boot, 4 E.A. Carelsen, 5 H.F.M. Reuling, 6 J.C. Hessing, 7 A.E. Dijk, 8 F.W.N. Crouwel, 9 G de Klerk, 10 R. Reijnierse.

Waterschap

Op 20 maart jl. waren ook de verkiezingen voor het waterschap Scheldestromen. Ook bij deze verkiezingen hebben wij 2 zetels behaald. Daarnaast zullen ook 2 burgerleden worden benoemd in de commissies.J. C. Hessing (uit Axel), 2 E.A. Duinkerke-Carelsen, 3 F.W.N. Crouwel (uit Terneuzen), 4 H.F.M. Reuling (uit Koewacht), 5 A.E. Dijk, 6 R.C.A. Boot, 7 G. Lernout, 8 W. Willemse, 9 A.A.J. Israël, 10 R. Reijnierse. 

Europa
De lijst voor de Europees Parlement 50PLUS is vastgesteld. Uit Zeeland hebben wij 2 kandidaten: George Lernout en Johan Hessing.
Deze verkiezingen zullen plaatsvinden op 23 mei a.s.

Johan Hessing Fractievoorzitter
Frans Crouwel Fractievolger, commissie omgeving.
Honore Reuling Secretaris van de fractie.
Stefan Wiedenhof Penningmeester van de fractie.
Ben Hekkert Adviseur van de fractie.

In het kader van de verkiezingen hebben wij diverse wijken bezocht en gesprekken gevoerd over wat er leeft in de wijken. Wij willen met u in contact blijven en vragen dan ook uw op- en aanmerkingen te zenden aan de fractie, zodat wij dit kunnen meenemen of vragen kunnen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Schroom niet of bel ons, wij komen naar u toe. Uiteraard bent u ook welkom tijdens de fractievergaderingen in het stadhuis van de gemeente Terneuzen.

Met vriendelijke groeten,

Fractievoorzitter 50PLUS
Johan Hessing.