Tijdens de raadsvergadering van 8 April jl. heeft de 50PLUS fractie met steun van andere partijen een motie ingediend. "Tilburgse herdenking 15 Augustus 1945". Deze is unaniem aanvaard. Hieronder het volledig raadsvoorstel.

Raadsvoorstel: Raadsvergadering:
De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op donderdag 8 april 2021
Stelt vast dat:

a. Op 15 augustus 1945 kwam voor het Koninkrijk der Nederlanden een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op 15 augustus de dag van "nationale herdenking 15 Augustus 1945" worden ieder jaar alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de gevolgen van de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands- Indië.

b. De oorlog in het voormalige Nederlands-Indië heeft vooral grote gevolgen gehad voor alle bevolkingsgroepen van de koloniale samenleving zoals o.a.; Indische-Nederlanders, Molukkers en Europeanen.
C. Sinds 1950 heeft Tilburg een grote Indische en Molukse gemeenschap. Er wonen op dit moment ongeveer tussen de 1 1⁄2 en 2 miljoen mensen met een Indisch-Europese achtergrond in Nederland.

E. Dit jaar is het 76 jaar geleden dat Japan capituleerde en er een officieel einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Is van mening dat:
Er in Tilburg een “Herdenking 15 augustus 1945” zou moeten komen.


De raad spreekt uit dat:
Als raad we betrokkenheid en compassie willen tonen met de Indische en Molukse gemeenschap en daarmee ook met hun geschiedenis.
Het niet kan dat we in Tilburg geen herdenkingsmoment hebben voor die speciale dag.


Verzoekt het college:
1. In Tilburg met de betrokkenen te zoeken naar een passende “Herdenking 15 augustus 1945”, de geschiedenis kan zodoende in stand worden gehouden en doorgegeven aan volgende generaties.
2. Ieder jaar op 15 augustus een “Herdenking 15 augustus 1945” in Tilburg te faciliteren.

Als fractie zijn wij zeer tevreden dat dit aanvaard is en we gaan met een aantal initiatiefnemers dit verder oppakken. Voor veel Indische - Nederlanders en Molukse groeperingen in onze stad is dit een belangrijk Herdenkingsmoment. 


Meldpunt 50PLUS