In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 presenteert 50PLUS een totaalprogramma voor Venlo met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van 50-plussers.

Dit programma richt zich echter niet alleen op 50-plussers maar op iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij Venlo en zich herkent in de doelstellingen van 50PLUS: Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van jong tot oud, in een stad die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar verbinding tussen generaties is/ontstaat.

Klik hier om alle speerpunten van 50PLUS Venlo te downloaden en lezen!