Ir. Loek M.M. Boermans, geb. Venlo 12-02-1946, gepensioneerd Universitair Hoofd Docent TU Delft, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Mijn speerpunt is dat in de zorg weer de mens en niet het geld centraal gesteld gaat worden. De maatregelen die nu ter verbetering van de zorg moeten worden genomen zijn niet alleen voor de huidige ouderen noodzakelijk maar ook voor de jongeren, de toekomstige ouderen. De vorige regering heeft zodanig zware en snelle bezuinigingen aan de zorg opgelegd dat zeer veel ouderen en zorgverleners daarvan het slachtoffer zijn geworden. Verzorgingshuizen werden gesloten, de bewoners moesten verhuizen en de verzorgers werden ontslagen.

Ook in de thuiszorg is fors bezuinigd ten koste van de ouderen, het verzorgend personeel werd gehalveerd. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, maar dat is onder de huidige omstandigheden vaak niet verantwoord, zodat veel ouderen op de afdeling spoedeisende hulp belanden. En vervolgens weer ergens moeten worden opgevangen, terwijl de wachtlijsten van de reguliere verzorgingstehuizen groeien.

Het is nu aan de gemeente om de gevolgen van deze bezuinigingen waar mogelijk met eigen beleid op te vangen.

50PLUS Venlo en ikzelf willen ons ter verbetering van de zorg de komende jaren hard maken voor het volgende:

  • dat een Coördinerend Wethouder Ouderenzaken met zeggenschap en bevoegdheden wordt aangesteld,
  • dat de WMO-gelden uitsluitend voor de zorg worden gebruikt en niet voor andere doelen worden ingezet,
  • dat de gevolgen van de bezuinigingen in de zorg, met name het tekort aan verzorgend personeel in de thuiszorg, worden aangepakt, zo nodig ten koste van andere prioriteiten, zodat weer op zijn minst de zorg geboden kan worden zoals vóór de decentralisatie,
  • dat vrijwilligers en mantelzorgers beter gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun taken.