Hallo, mijn naam is Ron Opstelten. Zestig jaar gelden werd ik geboren in Venlo. Ik heb mijn jeugd in Venlo doorgebracht en heb op mijn achttiende met veel tegenzin deze prachtige stad moeten verlaten. Na 25 lange jaren ben ik terug gekeerd naar Venlo, Tegelen om precies te zijn, de stad waar mijn moeder is geboren en opgegroeid.

Ik heb in verschillende landen en steden gewoond en was van plan om na mijn terugkeer in de gemeente Venlo mijn bestuurlijke en internationale ervaring in te zetten voor het welzijn van de bewoners van de gemeente Venlo. Ik heb onlangs besloten om dit namens 50PLUS te doen. Vooral omdat ik heb gezien dat de manier waarop er omgegaan wordt met de ouderen echt moet veranderen en wel in positieve zin. Wij worden allemaal ouder (vergrijzing heet dat) en daarom zal deze groep alleen maar groter en belangrijker worden. Laten we niet vergeten dat deze mensen Venlo hebben opgebouwd en gemaakt hebben tot wat Venlo nu is, een schitterende stad.
Ik wil al mijn ervaring en doelgerichtheid (recht op mijn doel af) om Venlo de stad te maken waar iedereen (niet alleen de ouderen) met veel plezier en vooral veilig kan wonen. Ik vind het erg belangrijk dat gelden (van de burger) goed besteed
worden, met een sluitende begroting . Een regelmatige controle van de uitgaven, om ervoor te zorgen dat de “zwakkeren” in onze stad niet weer de rekening gaan betalen. Er blijft dan dus meer geld over. Hiermee kunnen we om onze leefomgeving voor iedereen verbeteren. We moeten vooral niet vergeten dat de jongeren van nu de ouderen van morgen zijn.