Ik ben 48 jaar oud/jong en toch al jaren van de partij!

Na jaren van zware crisis kruipt Nederland sinds kort uit een enorm diep dal en hoewel de economie aantrekt, heeft de gemeente Venlo de komende jaren nog stevige problemen op te lossen. Niet alleen financieel, maar ook op bestuurlijk en sociaal gebied.
De nieuwe gemeenteraad staat dan ook forse uitdagingen te wachten.

De afgelopen jaren zijn er behoorlijk ingrijpende ontwikkelingen geweest, zoals de overdracht van de WMO en gemeentelijke investeringsplannen. Venlo heeft daarin niet altijd de juiste oplossingen weten te vinden.

PAS OP DE PLAATS MAKEN, RUST EN VERTROUWEN KRIJGEN

Wat 50PLUS Venlo betreft moeten ondernemers en de Venlose samenleving de ruimte krijgen om de positie te versterken en met alle vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken. Dit zonder bedreigingen die onzekerheid opnieuw kunnen voeden.
In onze visie past daarom een gematigd financieel beleid van de gemeente in de komende jaren.
Wel investeren in het individu, de sociale samenhang, de lokale economie en ondertussen werken aan een gezonde gemeentelijke kas. Dat zijn dan ook mijn persoonlijke doelstellingen en drijfveren. Voorlopig even pas op de plaats maken en de rust en het vertrouwen terugbrengen.

ZORGEN EN ONTZORGEN

Daarnaast is de leeftijdsopbouw in onze gemeente enorm veranderd. De helft van onze bevolking is ondertussen ouder dan 45 jaar. Bij deze demografische druk zijn vraagstukken voor “ouderen” ontstaan en deze vraagstukken staan absoluut niet los van jongere generaties.
Bij een landelijk beleid van zelfredzaamheid en het neerleggen van verantwoordelijkheden bij het individu en de persoonlijke omgeving, zijn dit vraagstukken die alle generaties treffen. Een gemeente kan op het gebied van zorgen en ont-zorgen heel veel betekenen.
50PLUS Venlo ziet daarom heel graag de komst van een Coördinerend Wethouder Ouderenzaken, die inspraak en zeggenschap krijgt en als vast aanspreekpunt zal fungeren.