Huub van Schijndel, 66 jaar en woonachtig in Velden. Voor mijn pensionering was ik o.a. werkzaam als beleidsadviseur bij de gemeente Venlo.

Mijn speerpunt is armoedebestrijding. Ik vind het een schande dat armoede kan bestaan in een zo rijk en welvarend land als het onze!! Voedsel- en kledingbanken, kinderen die zonder een fatsoenlijk ontbijt naar school moeten, ouderen maar ook zelfstandigen die onder de armoedegrens leven. De kloof tussen rijk en arm wordt alsmaar groter en “Den Haag” die op haar politiek correcte wijze durft te beweren, dat het met ons allemaal “de goede kant” opgaat.

Persoonlijk vind ik het van belang dat de mensen weer vertrouwen in de politiek gaan krijgen door te DOEN en niet door te ZEGGEN en/of BELOVEN. De bekende verkiezingsretoriek!!

Regelmatig lees ik in de krant dat politici “geschokt” zijn van wat er allemaal aan onrecht gebeurd in ons land. Een politicus die met zijn “poten” in de  klei staat, zich onder de mensen begeeft, kan hierop niet geschokt reageren omdat hij/zij (sorry) hier al lang van op de hoogte is/kon zijn. Omdat armoede vaak als een schande wordt ervaren en dat mensen hiermee niet graag te koop lopen, zal 50PLUS Venlo zich hard gaan maken om:

  • De ware omvang van het probleem armoede in de gemeente Venlo in kaart te brengen  (waarover en over welke groepen van de samenleving praten we);  
  • Door te gaan voor een beleid “Geen stenen, maar mensen” hetgeen betekent dat met name armoede op alle fronten door het gemeentebestuur moet worden bestreden;
    De gemeente Venlo te stimuleren om een coördinerende/regisserende rol te gaan vervullen binnen de vele, vaak private, initiatieven die zich richten op het “verzachten” van de gevolgen van armoede;

Daarnaast de gemeente verleiden tot maken van beleid en de uitvoering hiervan, dat gericht is op armoedebestrijding c.q. het opheffen van het armoedeprobleem. Bij een dergelijk beleid en de uitvoering hiervan zijn vele sectoren betrokken. Te denken valt aan de arbeidsmarkt, woningbouwcoöperaties, verzekeringsmaatschappijen, etc.. Binnen dit speelveld dient de gemeente zich te profileren als de spin in het web.