Mijn missie is om de doelen die 50PLUS in haar programma opneemt te behalen. Doelen die vertaald zijn in concrete en realistische voorstellen.  De problemen waar mensen mee geconfronteerd worden zijn zichtbaar in mijn dagelijkse bezigheden als manager van “Kledingbank Limburg".

Respect en gelijkwaardigheid van burgers, in een moeilijke maatschappelijke positie, staat hoog in mijn vaandel.

Armoedebeleid en ongeletterdheid zie ik als grote problemen, die aangepakt dienen te worden.
Geen “mooie woorden”, maar door concrete oplossingen aan te
dragen die ik wil realiseren voor en, waar mogelijk, in samenwerking met de burger.

Een luisterend oor voor alle burgers door gesprekken te voeren, discussies aan te gaan en het delen van informatie . Politiek bedrijven vanuit een innovatieve en ondernemende cultuur.

Het betrekken van burgers bij het verwezenlijken van onze doelen om hun vertrouwen in de door ons gevoerde politiek te herstellen en te vergroten en mede hierdoor voldoende draagvlak te creëren om gezamenlijk te strijden voor een socialere en rechtvaardigere samenleving.