Ik ben 62 jaar, oud-medewerker bij de Nederlandse Spoorwegen en ik woon in Blerick. In Blerick zijn we de laatste maanden regelmatig geconfronteerd met buitensporig geweld waardoor veel mensen zich erg onveilig voelen en, met name de ouderen onder ons, hun huis niet meer uit durven. Dat moet stoppen. Ik wil dat mensen zich weer prettig en veilig voelen in hun eigen woonomgeving. Meer “blauw” is de wijken is daarvoor een eerste vereiste.

Als bestuurder van enkele stichtingen in de “vrijetijds-sector” zie ik dat het voor veel ouderen moeilijk is om deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten. Enerzijds omdat het voor hen fysiek niet mogelijk is om naar een activiteit toe te gaan, anderzijds is het voor veel ouderen financieel niet haalbaar. Ik vind daarom dat er naast het “Jeugdcultuur- en het jeugdsportfonds” er ook een cultuur- en sportfonds voor ouderen moet komen. Meer activiteiten in de diverse stadsdelen en in de wijken en gratis openbaar vervoer kan passieve of actieve deelname aan sportieve en/of culturele activiteiten door ouderen bevorderen.

Ik wil dat er door de gemeente geen geld meer over de balk wordt gegooid. De laatste jaren liet dit nog wel eens te wensen over. Van alle uitgaven moet vooraf duidelijk zijn wat de gevolgen hiervan voor de inwoners van Venlo zijn. Niet alleen op de korte maar zeker ook op de langere termijn. Er is geen tijd meer voor politieke hobby’s. Het hele gemeentebestuur moet open en transparant functioneren, besluiten onderbouwen en daarmee begrip en draagvlak in de gemeente laten ontstaan. Indien nodig wil ik dat er, voordat er door het gemeentebestuur “dure” besluiten worden genomen, de inwoners om hun mening wordt gevraagd.
“Geen woorden, maar daden”, het begin van het clublied van Feijenoord. Dit geldt zeker ook voor de Venlose politiek.