VeiligheidJe moet je veilig voelen. Overal! Thuis, op straat en digitaal. 50PLUS gaat voor veilige en leefbare wijken, het tegengaan van criminaliteit en het weerbaar maken van kwetsbare mensen.

Steeds vaker zien we dat met name senioren doelwit zijn van onder andere woningovervallen, babbeltrucs, phishing of roofovervallen. Uit gegevens van de landelijke politie blijkt dat met name oudere mensen slachtoffer zijn van dit soort criminaliteit. Het is van groot belang dat er ingezet wordt op veilige en leefbare wijken, het tegengaan van criminaliteit en het weerbaar maken van kwetsbare mensen.

Een leefbare en veilige wijk betekent inzet van de wijkagent zichtbaar in de straat. Het versterken van het politiekorps is essentieel voor het bestrijden van criminaliteit. Daarbij is het onacceptabel dat een groot deel van de onderzochte aangiften en vermeende misdrijven niet eens bij de rechter komt.

Ondanks alle maatregelen die kunnen bijdragen aan de een veilige samenleving is het belangrijk vroeg te beginnen met goede voorlichting om mensen weerbaar te maken. 50PLUS wil inzetten op voorlichting en weerbaarheidstrainingen voor jong en oud. Samen maken we tenslotte het verschil!

WAT 50PLUS WIL:

• Er komt (inkomensafhankelijke) subsidie voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die hun woning willen beveiligen.

• Politie gaat gratis weerbaarheidstrainingen geven aan ouderen en kwetsbare mensen.

• Er komen strengere straffen voor geweldsdelicten waarvan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid slachtoffer worden.

• Meer wijkagenten zichtbaar op straat.

• Uitbreiding van het politiekorps en de opsporingscapaciteit.

• Geen bezuinigingen meer op de brandweer.

• Fysiek en (digitaal) verbaal geweld en agressie tegen onze hulpverleners, handhavers en politieke ambtsdrager wordt zwaarder gestraft.

Banner nieuwsbrief

• Goede toegankelijkheid van het rechtssysteem. Griffierechten gaan omlaag.

• Voorlichting om weerbaarheid kwetsbare groepen te versterken.

• Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken.

• Er komt een verbod op zwaar vuurwerk voor particulieren.

Het verkiezingsprogramma van 50PLUS

© 2021