De 50PLUS-partij doet voor de eerste keer in haar bestaan mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Vlissingen. Waarom is dat zo belangrijk? 50PLUS is toch vooral een landelijke partij?

50PLUS beseft dat in het Parlement, de Tweede en de Eerste Kamer de beslissingen worden genomen die uiteindelijk iedereen in het hele land aangaan. Veel van die beslissingen hebben direct te maken met de leefomstandigheden van ouderen en zwakkeren in de samenleving. Gemeenten en provincies moeten die besluiten uitvoeren. 50PLUS vindt dat ouderen, mensen die zorg nodig hebben en de lagere inkomensgroepen daar te veel nadeel van ondervinden.

Daarom zet 50PLUS zich in voor ouderen en jongeren die hierdoor getroffen worden. Hier ligt ook precies de noodzaak om 50PLUS in alle gemeenten te brengen. Net als in de Tweede Kamer is 50PLUS daar nodig om op te komen voor de belangen van haar kiezers en het zekerstellen van de belangen van ouderen, jongeren en zwakkeren. Denk daarbij aan AOW, Pensioenen, Uitkeringen en lagere inkomens.

Om direct lokaal betrokken te zijn bij de burgers en ouderen is het van groot belang dat wij in Vlissingen actief worden. Denk daarbij aan WMO, openbaar vervoer, bereikbaar centrum, goede sociale- en medische voorzieningen, welzijns- en sportcentra in de wijken. Daarom 50PLUS in de Gemeente Vlissingen, DUS.