50PLUS: Partij met hart voor water!

Waterschappen van cruciaal belang

Nederland telt 24 waterschappen. 

Als er geen waterschappen zouden zijn, wordt ons afvalwater niet meer schoon gemaakt, stoppen de pompen, worden de dijken niet meer bewaakt en zullen delen van Nederland onder vies toiletwater komen te staan. En dat wil natuurlijk niemand.

De wereld van de waterschappen is volop in beweging. In de nabije toekomst worden ze nóg belangrijker. Het klimaat verandert sneller en heviger dan ooit tevoren. De extreme droogte van deze zomer en de natte winter zijn daar voorbeelden van. Als het extreme weer aanhoudt leidt dit onherroepelijk tot allerlei nieuwe maatregelen. Er moet bijvoorbeeld extra water worden opgeslagen tijdens lange periodes van droogte en meer plekken ingericht worden waar het water van een stortbui naartoe kan. Ook moeten onze steden ‘vergroenen’ om te voorkomen dat kelders vollopen en straten overstromen.

Alleen met een effectieve aanpak en een goede visie op de toekomst kunnen we toekomstige problemen het hoofd bieden.

Goede financiële huishouding

50PLUS stelt zich op het standpunt dat de Waterschappen op een zuivere, financieel en maatschappelijk verantwoorde wijze haar kerntaken moet uitvoeren. Wij streven dan ook naar een goede financiële huishouding en zetten ons in voor een flexibele en goed gestructureerde organisatie.

Geen lastenverzwaring

50PLUS wil voorkomen dat de lasten voor burgers, bedrijven en agrariërs buitengewoon stijgen; liever willen we lastenverlichting. Vooral voor burgers met een laag inkomen, want voor 50PLUS staat voorop dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Democratische invloed

Iedere burger betaalt een aanzienlijk bedrag aan waterschapsbelasting. We betalen voor het watersysteem- en krijgen een heffing voor waterzuivering en waterverontreiniging.

Volgens het motto 'wie betaalt, bepaalt' hebben burgers de mogelijkheid om met hun stem directe invloed uit te oefenen op de samenstelling van het bestuur van het waterschap. De koers die een waterschap volgt is daarmee voor een groot deel afhankelijk van de politieke partijen die het dagelijks bestuur vormen.

Algemeen Bestuurslid namens 50PLUS Waterschap Noorderzijlvest

Michiel de Sterke 

MICHIEL FOTO BIJ WATERSCHAP NZVIk ben woonachtig in Paterswolde. Veel mensen kennen mij nog als concertmeester bij het Frysk Orkest en later bij het Noord Nederlands Orkest. Sinds 1983 heb ik een praktijk voor psychotherapie. In mijn vrije tijd ben ik ambassadeur voor Gekleurd Grijs in Drenthe, een instelling die mensen uitnodigt om actief deel te nemen aan kunstzinnige en creatieve activiteiten.

Eigenlijk was ik de nummer drie op de lijst van 50PLUS, maar de lijsttrekker werd ziek en de nummer twee wilde er vanwege zijn hoge leeftijd niet meer aan beginnen. Zo werd ik lijsttrekker en tenslotte ook nog gekozen! Ik ben mij intussen grondig aan het verdiepen in de materie van het waterschap, zodat u op mij kunt rekenen als een betrouwbare en goed onderlegde partner!

In het Waterschap wil ik onder meer aandacht vragen voor een eerlijke verdeling van de lasten. Dat een 2-persoons huishouden voor 3 betaalt is onrechtvaardig en begrijp ik ook echt niet. Tevens wil ik kijken of het geld in het waterschap goed wordt besteed. Verder wil ik eraan werken dat landbouwgif, plastics en medicijnresten uit het water gefilterd worden. Met name ons drinkwater dient veilig te zijn. Dat is essentieel. Onder het motto ‘de vervuiler betaalt,’ horen bedrijven en burgers naar evenredigheid waterschapsbelasting te betalen. Ook daar wil ik me sterk voor maken.  

50PLUS Speerpunten Waterschap Noorderzijlvest

 • Veilige dijken langs kust en rivieren
 • Een goede aanpak tegen hoosbuien en droogte
 • Vergroening van verstening in steden
 • Ruimere openstelling van waterschapgebieden
 • Veilig en schoon drinkwater
 • Optimale zuivering van “gebruikt” water
 • Scheiding riool- en oppervlaktewater
 • Eerlijke verdeling: de sterkste schouders de zwaarste lasten
 • De vervuiler van oppervlaktewater betaalt
 • Geen verhoging van de waterschapsbelasting
 • Afschaffing van “geborgde” zetels

Klik hier voor een pdf van het verkiezingsprogramma van Noorderzijlvest.

Klik hier voor de website van Noorderzijlvest.