“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Janneke Koning,

Kandidaat nummer 2

“Door de positie van ouderen te herstellen, wordt het evenwicht in de samenleving hersteld.”

Chris Veeze,

Lijsttrekker

“Extra hulp en aandacht voor ouderen is noodzakelijk. Denk aan Mantelzorg en WMO.”

Bert Schukking

Kandidaat nummer 3

“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Jilling Rozema

Kandidaat nummer 4

50PLUS Westerkwartier gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en verwacht daarmee een vaste plek in de politiek van Westerkwartier te krijgen. 50PLUS Westerkwartier is ook vertegenwoordigd in zowel de landelijke politiek. 50PLUS Westerkwartier is daarmee geruggensteund en onderscheidt zich hierdoor van lokale politieke partijen.

50PLUS Westerkwartier heeft zijn beleid voor Westerkwartier samengevat in een aantal speerpunten. Die speerpunten worden in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 nader omschreven.

Net als de meeste politieke partijen in Nederland streeft 50PLUS Westerkwartier ernaar dat iedere inwoner van Westerkwartier zich gelukkig voelt in het leven van alledag.

Voor de gemeente Westerkwartier is het mooi dat we daarin landelijk al heel hoog scoren! Of in de werkelijkheid van elke dag dit geluksgevoel voor elke inwoner geldt, wil 50PLUS Westerkwartier graag in de komende drie en een half jaar vormgeven en waar mogelijk waarborgen. Dat willen we bereiken door vooral naar de inwoners van de gemeente Westerkwartier te luisteren; om vragen te beantwoorden en knelpunten weg te nemen en waar mogelijk de invloed van de inwoners op het gemeentelijk beleid te vergroten.

 


Speerpunten Westerkwartier

  • Mensen met een kleinere beurs gaan minder betalen voor gemeentelijke heffingen
  • Behoud van buurhuizen, wijkcentra in alle plaatsen in het Westerkwartier
  • Meer werkplekken voor 50plussers
  • Betaalbare en levensloopbestendige woningen
  • Meer politie zichtbaar in de wijk (wijkagenten)

Heeft u vragen of opmerkingen? Wii horen het graag. KLIK HIER