“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Janneke Koning,

Kandidaat nummer 2

“Door de positie van ouderen te herstellen, wordt het evenwicht in de samenleving hersteld.”

Chris Veeze,

Lijsttrekker

“Extra hulp en aandacht voor ouderen is noodzakelijk. Denk aan Mantelzorg en WMO.”

Bert Schukking

Kandidaat nummer 3

“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Jilling Rozema

Kandidaat nummer 4

 • 50PLUS vindt dat armoede moet worden bestreden en vindt dit een heel belangrijk aandachtspunt! Veel maatschappelijke onrust en conflicten worden gevoed door te grote verschillen in inkomen. Te veel mensen in Nederland leven onder of rond de armoedegrens. Te veel kinderen groeien op in armoede, ook in onze gemeente.
 • 50PLUS vindt dat de gemeente armoede dient te bestrijden door het aanbieden van minimavoorzieningen aan burgers met een inkomen tot 120% van het sociale minimum.
 • Armoede onder kinderen wordt actief bestreden via kindregelingen en andere gerichte ondersteunende maatregelen.
 • Het vragen van tegenprestaties aan bijstandsgerechtigden mag niet leiden tot het verdringen van reguliere banen bij de gemeente of bedrijven.
 • Bijstandsgerechtigden mogen in de gemeente Westerkwartier tot een vastgesteld bedrag bijverdienen indien die bijverdienste aansluiting biedt naar regulier werk.
 • 50PLUS Westerkwartier is voorstander van aanpassing/verandering van de sollicitatieplicht van bijstandsgerechtigden boven de 55 jaar. De huidige vorm werkt demotiverend, omdat er vaak geen uitzicht is op een werkelijk arbeidscontract.
 • Experimenten in andere gemeenten kunnen ook in Westerkwartier een kans krijgen, met als mogelijke uitkomst om bijstandsgerechtigden een betere kans op de arbeidsmarkt te geven.
 • Dak- en thuislozen hebben recht op steun en hulp van de gemeente. Het gebruik van een postadres bij familie of vrienden mag niet door de gemeente ontmoedigd of geweigerd worden.
 • Bijstandsfraude dient actief te worden bestreden. Onterechte uitkeringen dienen te worden teruggevorderd. Het boetesysteem dient proportioneel te zijn, een doel te dienen en mensen niet verder in de problemen te brengen.
 • Inzet van sociale rechercheurs dient met terughoudendheid te worden uitgevoerd. En mag zeker geen verdienmodel op zich worden, ten koste van het niet naleven van niet te begrijpen, niet duidelijk bekendgemaakte of onzinnige regelgeving voor bijstandsgerechtigden.
 • 50PLUS wil dat laaggeletterdheid in de gemeente Westerkwartier goed in beeld blijft. In samenwerking met de Stichting Lezen dient dit nog breder uitgezet te worden. Het doel moet zijn om alle inwoners die moeite hebben om hulp te vragen met laaggeletterdheid en de computer goed te kunnen bereiken.
 • 50PLUS vindt dat bij de toegang tot de gemeentelijke loketten en diensten meer rekening moet worden gehouden met mensen met een beperking en mensen die aangeven laaggeletterd te zijn. Desnoods komt hier een apart loket voor met bemensing van een ambtenaar die goed op de hoogte is van deze problematiek.
 • 50PLUS is van mening dat schuldhulpverlening voortvarend dient te worden opgepakt, geen lange procedures waarbij de schuld hoger oploopt. Niet langer leningen tegen woekerrentes van 10 tot 14%, maar leningen tegen hooguit een marktconform rentetarief.

Speerpunten Westerkwartier

 • Mensen met een kleinere beurs gaan minder betalen voor gemeentelijke heffingen
 • Behoud van buurhuizen, wijkcentra in alle plaatsen in het Westerkwartier
 • Meer werkplekken voor 50plussers
 • Betaalbare en levensloopbestendige woningen
 • Meer politie zichtbaar in de wijk (wijkagenten)

Heeft u vragen of opmerkingen? Wii horen het graag. KLIK HIER