“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Janneke Koning,

Kandidaat nummer 2

“Door de positie van ouderen te herstellen, wordt het evenwicht in de samenleving hersteld.”

Chris Veeze,

Lijsttrekker

“Extra hulp en aandacht voor ouderen is noodzakelijk. Denk aan Mantelzorg en WMO.”

Bert Schukking

Kandidaat nummer 3

“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Jilling Rozema

Kandidaat nummer 4

  • Vrijwilligers in de gemeente Westerkwartier verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar het inzetten van vrijwilligers mag niet leiden tot verdringing.
  • Vrijwilligersvergoedingen blijven bij uitkeringsgerechtigden tot een maximumbedrag vrijgesteld.
  • Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
  • Verklaring Omtrent Gedrag is door vrijwilligersorganisaties via de gemeente gratis aan te vragen.
  • Onder langdurige bijstandsgerechtigden wordt het vrijwilligerswerk bij door de gemeente gesubsidieerde verenigingen en organisaties als tegenprestatie gestimuleerd.

 


Speerpunten Westerkwartier

  • Mensen met een kleinere beurs gaan minder betalen voor gemeentelijke heffingen
  • Behoud van buurhuizen, wijkcentra in alle plaatsen in het Westerkwartier
  • Meer werkplekken voor 50plussers
  • Betaalbare en levensloopbestendige woningen
  • Meer politie zichtbaar in de wijk (wijkagenten)

Heeft u vragen of opmerkingen? Wii horen het graag. KLIK HIER