“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Janneke Koning,

Kandidaat nummer 2

“Door de positie van ouderen te herstellen, wordt het evenwicht in de samenleving hersteld.”

Chris Veeze,

Lijsttrekker

“Extra hulp en aandacht voor ouderen is noodzakelijk. Denk aan Mantelzorg en WMO.”

Bert Schukking

Kandidaat nummer 3

“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Jilling Rozema

Kandidaat nummer 4

 

 • 50PLUS vindt het noodzakelijk dat er verbanden worden gelegd met onderwijsinstellingen die een ander niveau van opleiding kunnen aanbieden.
 • De gemeente moet zich sterk maken voor samenwerking met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen om een ander scholingsniveau te kunnen aanbieden. 50PLUS vindt dat er dependances van deze universiteit moeten komen.
 • 50PLUS vindt dat er meer aandacht moet komen voor het onderwijs op voortgezet niveau om een goede aansluiting te krijgen tussen opleiding en arbeidsmarkt.
 • 50PLUS is van mening dat er een rol is weggelegd voor de gemeente om mensen voor te bereiden op een “levenslange scholing” om zo succesvol op de arbeidsmarkt te blijven. Dit geldt voor zowel jong als oud!
 • Het vroegtijdig verlaten van school door jongvolwassenen is een punt van zorg voor 50PLUS. Voortijdige schoolverlating moet voorkomen kunnen worden.
 • Voor iedereen die recht heeft op een uitkering is onderwijs en/of omscholing uitermate belangrijk. De gemeente heeft hierbij een stimulerende rol.
 • Onze maatschappij verandert, automatisering en robotisering veranderen arbeid en arbeidsmarkt. Op het moment zijn vacatures niet te vullen, omdat nog niet iedereen beseft dat scholing permanent deel gaat uitmaken van een arbeidzaam leven.
 • Onderwijs voor ouderen moet meer ‘gewoon’ zijn en daarom gestimuleerd worden. Binnen de nieuwe gemeente worden daartoe nieuwe projecten opgestart.

Sport en bewegen

 • De gemeente gaat activiteiten om ouderen en jongeren meer en langer te laten bewegen stimuleren en ondersteunen. Waarbij ook leeftijdsgroepen bij elkaar gebracht kunnen worden. Dit geeft ook effecten op het respect voor elkaar.
 • 50PLUS vindt dat de lasten voor de verschillende sportverenigingen in de gemeente niet verhoogd mogen worden.
 • Vooral voor de dorpskernen van de gemeente blijven goede sportvoorzieningen van groot belang omdat ze een samenbindende factor zijn in de samenleving van die dorpskern.
 • Geen grote sportevenementen financieren, maar meer ondersteuning voor de breedtesport. Westerkwartier kent al een aantal grote sportevenementen en hier nog meer geld voor uitgeven doet de rest van de inwoners tekort.

Speerpunten Westerkwartier

 • Mensen met een kleinere beurs gaan minder betalen voor gemeentelijke heffingen
 • Behoud van buurhuizen, wijkcentra in alle plaatsen in het Westerkwartier
 • Meer werkplekken voor 50plussers
 • Betaalbare en levensloopbestendige woningen
 • Meer politie zichtbaar in de wijk (wijkagenten)

Heeft u vragen of opmerkingen? Wii horen het graag. KLIK HIER