“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Janneke Koning,

Kandidaat nummer 2

“Door de positie van ouderen te herstellen, wordt het evenwicht in de samenleving hersteld.”

Chris Veeze,

Lijsttrekker

“Extra hulp en aandacht voor ouderen is noodzakelijk. Denk aan Mantelzorg en WMO.”

Bert Schukking

Kandidaat nummer 3

“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Jilling Rozema

Kandidaat nummer 4

 

 • Door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS over de leefbaarheid voor volgende generaties.
 • 50PLUS pleit voor een actief gemeentelijk inkoopbeleid waarbij duurzaamheid, CO2-uitstoot reductie, en milieuvriendelijkheid voorop staan.
 • Naast gevaar van CO2-uitstoot is uit recent onderzoek gebleken dat fijnstof dodelijker is dan ooit werd gedacht, hoe meer er van het fijnste fijnstof (PM2,5) in de lucht hangt, hoe meer mensen, maar vooral 65-plussers eraan overlijden. En er blijkt geen veilige PM2,5 concentratie te bestaan waar beneden geen extra sterfte is. PM2,5-fijnstof is dan ook ver beneden de geldende toegelaten waarden nog ongezond.
 • 50PLUS vindt dat er meer aandacht vanuit de gemeente behoort te zijn voor de aanwezigheid en de bestrijding van fijnstof in onze gemeente. Inwoners van onze mooie gemeente hebben onvervreemdbaar recht op schone lucht.
 • De overlast voor burgers en bedrijven moet zoveel mogelijk worden beperkt door strengere toepassing en handhaving van regels die toezien op geluid- en geurbelasting.
 • 50PLUS Westerkwartier wil zoveel mogelijk duurzame energie tegen een zo laag mogelijk tarief. Daarnaast is 50PLUS van mening dat de gemeente een grote rol kan spelen in duurzaamheidsbeleid door dit te stimuleren en te faciliteren. En bovendien een rol zou kunnen spelen bij het inkopen van energie voor alle huishoudens in de gemeente. Collectieve inkoop betekent grootverbruik en dat is waarschijnlijk mogelijk tegen hetzelfde tarief als de industrie.
 • Besparende maatregelen moeten gestimuleerd worden en waar nodig ook gefaciliteerd door de gemeente. Een zeer goed voorbeeld hiervoor is de zogenoemde ”Zonnelening”.
 • Daarnaast zou de gemeente ook kunnen faciliteren met leningen om huizen duurzamer te maken, te denken valt aan isolatiemaatregelen, warmte- en hybridepompen en verbeterd dubbel glas.

Speerpunten Westerkwartier

 • Mensen met een kleinere beurs gaan minder betalen voor gemeentelijke heffingen
 • Behoud van buurhuizen, wijkcentra in alle plaatsen in het Westerkwartier
 • Meer werkplekken voor 50plussers
 • Betaalbare en levensloopbestendige woningen
 • Meer politie zichtbaar in de wijk (wijkagenten)

Heeft u vragen of opmerkingen? Wii horen het graag. KLIK HIER