ellen 360Half juli viel 's avonds om half tien een bijzonder verzoek in mijn mailbox; of ik als raadslid de uitdaging aan wil gaan om één week met €50 leefgeld rond te komen. Het idee komt van Warm Rotterdam, een beweging ontstaan vanuit de Pauluskerk, ‘van onderop’, van mensen die weten wat het is om in armoede te leven en die samen strijden tegen de armoede in Rotterdam.

De inkt van de mail was nog niet droog of ik had de challenge al aangenomen. Aandacht vragen voor zo’n belangrijk onderwerp als ‘Armoede’ daar hoef ik geen seconde over na te denken.

Lees meer...

50PLUS is ooit opgericht omdat de belangen van ouderen vermalen dreigden te worden door het beleid van de grote partijen VVD, CDA en D66, en trouwens ook door de voormalige grote partij PvdA toen die nog aan de macht was. Het advies van de sociaaldemocratische staatssecretaris aan de mensen, die ze gekort had, destijds was om “een moestuintje te beginnen”.

De kloof tussen Den Haag en de burgers
De macht in Den Haag is zowel bij de landsregering als bij de provincie in handen van beroepspolitici en managers. Zij hebben vaak onvoldoende weet van wat er speelt bij gewone gezinnen en bij alleenstaanden die echt geen cent overhouden van hun inkomsten of die zelfs te kort komen.

Lees meer...

Subcategorieën