50PLUS IN DE PROVINCIE

50PLUS is vertegenwoordigd in elf Provinciale Staten. Lees meer over het werk van 50PLUS in de provincies!

50PLUS IN DE GEMEENTE

50PLUS is in meer dan 20 plaatsen actief in de gemeenteraad.

50PLUS WATERSCHAPPEN

In 21 waterschappen wordt u vertegenwoordig door 50PLUS, door 32 enthousiaste waterschapsbestuurders.

  1. Het moet afgelopen zijn dat ouderen het meest in koopkracht achteruit gaan. Nu leveren zij vaak 10% in. ***
  2. De provinciale belastingen (opcenten motorrijtuigenbelasting) worden de komende vier jaar bevroren.
  3. Artsen en niet de zorgverzekeraars blijven verantwoordelijk voor uw medische zorg.
  4. De overbodige functie van Commissaris van de Koningin wordt afgeschaft en komende vacatures worden niet ingevuld. Een gedeputeerde vervult de functie.
  5. De vakantietoeslag voor AOW'ers gaat wettelijk verplicht net als voor werkenden naar 8% (is nu 5,5 %).
  6. Gratis openbaar vervoer in bus (tram en metro) voor senioren na 09.00 uur 's ochtends. Speciaal seniorentarief in treinen mede om koopkracht op peil te houden.
  7. Het verouderde pensioenstelsel wordt vervangen door een systeem met keuzevrijheid en zeggenschap over het eigen pensioen. Het gaat immers om "uitgesteld loon".
  8. De burgemeester kiezen we zelf.
  9. Ook voor pensioenen en levensloopregelingen geldt: beloofd is beloofd.
  10. Starters en ouderen verdienen meer kans op de arbeidsmarkt.

*** Door pensioenen niet te indexeren en soms zelfs te korten, fiscale verslechteringen, uit de pan rijzende zorgkosten en stijgende provinciale en gemeentelijke belastingen