Hoe denkt 50PLUS over koopkracht, pensioenen en AOW? En over zorg, wonen, werk en veiligheid? Hieronder vindt u de standpunten van 50PLUS, kort en in duidelijke taal!

Liane den Haan op bezoek bij ouderen

Mag ik mij voorstellen? Ik ben Liane den Haan. Ik ben Tweede Kamerlid voor 50PLUS. In de Tweede Kamer kan ik helpen nieuwe wetten te maken en de regering te controleren. Dat doen we namens u. Op onze website kunt u lezen wat we allemaal doen. Of meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief: klik hier

Op deze pagina leg ik kort uit wat mijn partij 50PLUS belangrijk vindt. En wat wij in Den Haag willen veranderen voor ouderen, maar ook voor jongeren. 

Ik leg u hieronder een aantal ideeën en plannen van 50PLUS uit (of klik hier voor het volledige overzicht van onze standpunten):

AOWWat wil 50PLUS met uw AOW?
• Dat de AOW-uitkering omhoog gaat.
• Dat AOW’ers meer vakantiegeld krijgen en een extra maand AOW aan het eind van het jaar.
• Dat u na uw pensioen geen AOW-premie moet gaan te betalen.

GeldWat wil 50PLUS met uw pensioen?
• U heeft zelf voor uw pensioen gespaard en dat mag niemand van u afpakken.
• Uw pensioen mag niet omlaag gaan, maar moet juist omhoog.
• Het pensioen moet meestijgen met alle hogere prijzen.
• Dat u extra pensioenuitkering krijgt voor de jaren dat de pensioenen niet zijn meegestegen met de prijzen.

WerkWat wil 50PLUS met uw werk?
• Als oudere werknemer mag u niet zomaar aan de kant worden geschoven.
• Het moet aantrekkelijker zijn voor werkgevers om ouderen in dienst te hebben of te nemen.
• Ouderen moeten serieus worden behandeld bij sollicitaties.
• Ook volwassenen moeten kunnen leren. Er moet goed onderwijs zijn voor hen.

KoopkrachtWat wil 50PLUS met uw koopkracht?
• Koopkracht is wat er elke maand in uw portemonnee zit en wat u met dat geld kunt kopen. Dat mag niet steeds minder worden!
• De regering moet stoppen met belastingen voor ouderen die uw koopkracht verminderen.
• Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen.
• Ouderen met alleen AOW en klein pensioen krijgen een gratis tablet. En een cursus hoe ze de tablet kunnen gebruiken.

GezondheidszorgWat wil 50PLUS met uw zorg?
• Dat u zonder problemen alle zorg krijgt die goed voor u is. Bijvoorbeeld: de kosten voor de tandarts moeten vergoed worden, want een goed gebit voorkomt veel andere zorgkosten.
• Dat mantelzorgers kunnen rekenen op goede ondersteuning.
• In alle gemeenten moet dezelfde goede basiszorg zijn.
• Het eigen risico voor zorg moet omlaag naar 200 euro.

WonenWat wil 50PLUS met wonen?
• Dat iedereen een fijne woning heeft.
• Dat ouderen, als ze dat willen, kunnen verhuizen naar een woning die beter bij hen past.
• Dat de huren niet zo hard stijgen. Anders worden huurhuizen veel te duur.
• Dat ouderen die dat willen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

VeiligheidWat wil 50PLUS met uw veiligheid?
• Nederland moet veiliger worden.
• Ouderen met een laag inkomen krijgen geld om hun huis veiliger te maken.
• Er moeten meer wijkagenten zichtbaar op straat komen.
• Ouderen en kwetsbare mensen krijgen les van de politie over hoe ze hun eigen veiligheid kunnen vergroten.

ImmigratieWat wil 50PLUS met immigratie?
• Eerlijk maar ook heel duidelijk zijn bij het toelaten van vluchtelingen.
• De Europese grenzen moeten beter bewaakt worden.
• Asielzoekers die hier niet mogen blijven, moeten zo snel mogelijk terug naar hun eigen land.

WelzijnWat 50PLUS verder belangrijk vindt:
• Iedereen telt mee in Nederland, jong én oud!
• In Nederland moet u zich veilig voelen.
• In Nederland moet u goed oud kunnen worden. Nu en in de toekomst!

► Het hele standpuntenoverzicht van 50PLUS vindt u hier

© Maart 2021