PROVINCIALE LEDENVERGADERING 50PLUS Zuid-Holland
op zaterdag 26 oktober van 10.15 tot 13.15 uur
Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, 2513 AM in Den Haag

 

Geachte leden,
Van harte nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de 50PLUS afdeling Zuid-Holland waar u lid van bent. Om deel te nemen hoeft u zich niet van tevoren op te geven; wel wordt u gevraagd om bij binnenkomst de presentielijst te tekenen – om aan eventuele stemmingen te kunnen meedoen.
Het Nutshuis ligt in de Haagse binnenstad (zie https://www.nutshuis.nl/bezoek) en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn ook parkeergarages voor de auto op korte loopafstand (zoals onder meer Q-park Torengarage en Q-park Grote Markt).

Lees meer...

Foto Jaap Haasnoot

50PLUS is ooit opgericht omdat de belangen van ouderen vermalen dreigden te worden door het beleid van de grote partijen VVD, CDA en D66, en trouwens ook door de voormalige grote partij PvdA toen die nog aan de macht was. Het advies van de sociaaldemocratische staatssecretaris aan de mensen, die ze gekort had, destijds was om “een moestuintje te beginnen”.

De kloof tussen Den Haag en de burgers
De macht in Den Haag is zowel bij de landsregering als bij de provincie in handen van beroepspolitici en managers. Zij hebben vaak onvoldoende weet van wat er speelt bij gewone gezinnen en bij alleenstaanden die echt geen cent overhouden van hun inkomsten of die zelfs te kort komen.

Lees meer...

Subcategorieën