energycafeDe fractie van 50PLUS Gelderland in de Provinciale Staten ondersteunt het “Energy Café”, een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Arnhem in samenwerking met Alliander en het Onderwijs.

Centraal staan de vragen: hoe krijgen we meer mensen aan het werk in de energiesector, hoe leiden we mensen hiervoor op en hoe werken we hierin samen?

Wilt u weten wat dit voor u kan betekenen in uw zoektocht naar werk, ook als herintreder, kom dan op 21 november a.s. naar het “Energy Café” bij Liander in Duiven. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Bent u geïnteresseerd, klik dan HIER voor meer informatie.

Namens 50PLUS zal Statenlid Marcel Bruins aanwezig zijn. Hij wil u graag ontmoeten bij Liander in Duiven.

KronenkampVrijdagmiddag 11 oktober jongstleden heeft ons AB lid in Waterschap Rijn & IJssel, Nelleke de Jong, de opening van het Natuurpark Kronenkamp in Neede bijgewoond.

De burgemeester van Berkelland, de dijkgraaf van Waterschap Rijn & IJssel en de gedeputeerde van de Provincie Gelderland hebben gezamenlijk de drie openingshandelingen verricht.

Voorheen was hier een rioolwaterzuivering in bedrijf, maar sinds 2003 niet meer actief. Met subsidie uit diverse hoeken en inzet van veel vrijwilligers werd het complex omgevormd tot een geweldig geheel.

Lees meer...

BushalteDe Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 9 oktober aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen. Het voorbereidende werk is natuurlijk het werk van de volledige fractie van 50PLUS.

Het meest in het oog springende onderwerp in deze vergadering was de Najaarsnota.

Najaarsnota 2019

In zijn betoog benadrukte Leendert de dalende koopkracht van ouderen. Ouderen die ons land hebben opgebouwd worden de laatste tien jaar keer op keer in de portemonnee gepakt. En dan hangt hun ook nog een pensioenverlaging boven het hoofd.

Lees meer...

Bestuur groepsfoto 2019Op 28 september jongstleden zijn drie nieuwe bestuursleden gekozen, de heren Will Reichgelt, Jeroen Flantua en Michaël van Hoogstraaten alsmede onze nieuwe voorzitter Jan Zoetelief, die zijn rentree maakt in ons bestuur en voorheen als landelijk voorzitter.

In ’t Hert in Nijmegen was het een grote opkomst van maar liefst 42 enthousiaste leden, die hun stemmen uitbrachten en in discussie gingen met de nieuwe bestuurders.

De vier nieuwe bestuurders verantwoordden hun kandidaatstelling tegenover de leden. Zij werden met stevige vragen onder vuur genomen. Het was een levendige en constructieve bijeenkomst met een uitstekende sfeer.

Lees meer...

Droog venMet een informeel samenzijn werd op 26 september jl. in Zaltbommel door 50PLUS leden en sympathisanten met de 50PLUS Provinciale Staten- en Waterschapbestuurders van gedachten gewisseld over Milieu, Energie en Klimaat; onderwerpen die vooral ook in de directe Bommelerwaardse leefomgeving actueel zijn.

Aanwezig van 50PLUS waren: Leendert Lodder (Statenlid Provincie Gelderland), Jan Opschoor en Theo Weijers (leden Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland) en Anneke Zwijnenburg (burgerlid van de fractie bij hetzelfde waterschap).

Gesproken werd ook over duurzaamheid, Nuon-gelden, Opcenten, ruimtelijke ordening (wegen/fietspaden/kassenbouw), intensieve veehouderij en nog veel meer ….

Lees meer...

dijk rivierenlandGeacht lid van 50PLUS in de Bommelerwaard,

Graag nodigen de gekozen 50PLUS bestuurders en fractieondersteuners van de Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland u uit ‘op de thee’:

donderdag 26 september a.s.

Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2
Restaurant Salt
Hogeweg 65
5301 LJ Zaltbommel
15:00u - 16:00u. Inloop vanaf 14:30u.

Lees meer...

Logo 50plusGLDEibergen, 7 september 2019

Op zaterdag 28 september houdt 50PLUS Gelderland haar Provinciale Algemene Vergadering in het gebouw ’t Hert in Nijmegen.

Naast een aantal bestuurlijke zaken zal de verkiezing van nieuwe bestuursleden en het afscheid van onze voorzitter, Wim van Haaster, op de agenda staan.
Tevens wil het bestuur van 50PLUS Gelderland de leden informeren over plannen om de leden meer te betrekken bij de bestuurlijke en politieke activiteiten bij 50PLUS Gelderland.
Wij hopen dat u 28 september aanwezig bent. Indien u zich nog niet heeft aangemeld wilt u dit dan alsnog doen?

Lees meer...

democratiefestivalOp vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus zal op het eiland Veur-Lent in de Waal bij Nijmegen het eerste Landelijke Democratiefestival plaatsvinden.

50PLUS is hierbij ook vertegenwoordigd. Een mooie gelegenheid om al onze leden van de Tweede Kamer te ontmoeten.

De toegang is gratis. Indien u het festival wilt bezoeken dan kunt u toegangsbewijzen bestellen via https://democratiefestival.nu/

Logo 50plusGLDEibergen, 1 augustus 2019

Op zaterdag 28 september houdt 50PLUS Gelderland haar Provinciale Algemene Vergadering in het gebouw ’t Hert in Nijmegen.

Naast een aantal bestuurlijke zaken zal de verkiezing van nieuwe bestuursleden en het afscheid van onze voorzitter, Wim van Haaster, op de agenda staan.
Tevens wil het bestuur van 50PLUS Gelderland de leden informeren over plannen om de leden meer te betrekken bij de bestuurlijke en politieke activiteiten bij 50PLUS Gelderland.
Wilt u 28 september in uw agenda noteren? Wij spreken de wens uit dat u aanwezig bent.

Lees meer...

Logo 50plusGLDHet bestuur had gepland dat de provinciale ledenvergadering begin september zou worden gehouden.

Omdat dit in verband met de voorbereidingen krap is, en mede in verband met de vakantieperiode, is de datum vastgesteld op zaterdag 28 september 2019.

De definitieve uitnodiging en agenda volgen eind juli.

Namens het bestuur van 50PLUS Gelderland,

Henk van Elst
Interim-voorzitter