“”

Joep Taks

Raadslid
T 076-5650432
joep.taks@50plusbreda.nl

“”

Peter van Lier

Raadslid
T 06-28522330
peter.vanlier@50plusbreda.nl

“”

Hans Mesman

Burgerraadslid

“”

Hans van der ven

Burgerraadsld

Na het aftreden van Edmond van Oijen bestaat het bestuur van 50PLUS Brabant op dit moment uit zes personen. Idealiter zouden dit er zeven moeten zijn. We zijn er dan ook blij mee dat we Henk de Wert uit Breda bereid gevonden hebben de plek van Edmond in te nemen. Henk stond als eerstvolgende op de kandidatenlijst voor het provinciebestuur.

Henk heeft een schat aan politieke ervaring. Op dit moment is hij fractiemedewerker bij de gemeenteraadsfractie van 50PLUS Breda. Daarvoor was hij burgerraadslid. Veel ervaring heeft hij in eerste instantie opgedaan bij een van de andere grote partijen in Brabant. Toen dat niet meer beviel is hij overgestapt naar 50PLUS. Behalve politiek actief is deze bezige bij ook actief op allerlei andere fronten.

Lees meer...

De vertegenwoordigers van 50PLUS in de gemeenteraad van Breda blijven loyaal aan de partij. Dat valt te lezen in een artikel in het Brabants Dagblad van 4 mei naar aanleiding van een interview met Joep Taks. U kunt het bericht HIER lezen.

De Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) is een ingewikkelde en complexe regeling. Met als gevolg dat veel AOW’ers die er wel recht op hebben er geen gebruik van maken. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer – aangevraagd door 50PLUS – pleitten diverse organisaties voor het simpeler en toegankelijker maken van de AIO-regeling.

Manon Vanderkaa van KBO-PCOB (links) en Tweede Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS

Veel AOW-gerechtigden zijn niet of nauwelijks bekend van het bestaan van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) als sociale voorziening. Wie geen volledige AOW heeft opgebouwd, kan een aanvulling krijgen als men te weinig inkomsten of vermogen heeft. Die AIO-aanvulling kan het inkomen dan aanvullen tot het sociaal minimum, het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven.

Lees meer...

rijsbewijsVanaf 1 december mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR. Wij ontvingen een brief hierover van het ministerie: klik hier.

Klik hier voor informatie op de website van de overheid.

De ene prijsstijging volgt op de andere. En wat doet uw salaris, uw AOW, of uw pensioen? We zouden er allemaal op vooruit gaan, zo werd door Rutte beloofd. Gelooft u dat nog? De teleurstelling over hun loonstrookje is bij heel veel mensen enorm groot. 50PLUS strijdt voor uw koopkracht en uw pensioen. Nu en straks!

Prijsstijgingen 2019

Breekt het zweet u ook uit bij het zien wat er allemaal duurder is geworden in 2019? Aan vaste lasten is een gemiddeld gezin 700 euro méér kwijt dan in 2018! De rekening voor een eenpersoonshuishouden zal gemiddeld 450 euro hoger uitvallen. Voor gas en licht betalen we tussen 327 en 360 euro meer, de rekening voor de zorgverzekering is gemiddeld 252 euro hoger dan in 2018.

Lees meer...

De Tweede Kamerfractie van 50PLUS maakt zich grote zorgen over de vandaag voorspelde ongunstigere koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden in 2019 en 2020. Aanleiding is de Augustusraming van het Centraal Planbureau (CPB). De voltallige fractie wil opheldering over die cijfers en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de minister-president en aan de minister van Financiën.

Supermarkt kassabon - Foto: Alexas Fotos (Pixabay)

Uit cijfers van het CPB die vandaag verschenen blijkt dat de voorspelde koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden voor 2019 met bijna 40 procent naar beneden is bijgesteld en voor 2020 met 33 procent ten opzichte van de raming van maart dit jaar.

Lees meer...

Nog maar anderhalve maand geleden werd het pensioenakkoord gesloten en nu al neemt de onrust onder gepensioneerden en leden van de FNV grote vormen aan. Dit heeft allemaal te maken met de aangekondigde korting van de pensioenen voor miljoenen Nederlanders. De onrust is zelfs zo groot dat op 8 augustus het Ledenparlement van de FNV bij elkaar komt voor een ingelaste vergadering.

Lees meer...

Wanneer u precies wilt weten wat 50PLUS Breda vindt en welke onderwerpen voor u als inwoner van Breda belangrijk en interessant zijn, dan nodigen we u uit om ons verkiezingsprogramma te lezen. U kunt dat HIER downloaden als PDF bestand.

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 presenteert 50PLUS een totaalprogramma voor Breda met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers.

Dit programma richt zich tot iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij Breda en zich herkent in de doelstellingen van 50PLUS : Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van jong tot oud, in een stad die vernieuwt, die onderneemt, die zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen de generaties. Daarbij gelden voor 50PLUS de volgende speerpunten :

Lees meer...