Stemmen wegen visual liggend

De naam 50PLUS doet vermoeden dat deze partij enkel staat voor de categorie mensen van 50 jaar en ouder, de 50-plussers. Dit levert de partij het imago op van ‘ouderenpartij’ en daar wil de partij van af.

Maar wat is nu precies de definitie van een ‘oudere’. Wanneer je deze vraag aan mensen stelt zul je waarschijnlijk even zoveel verschillende antwoorden krijgen. De een vindt iemand van 50 al een oudere waar een ander misschien 65, 70 of nog ouder, als antwoord zal geven op deze vraag.

Wanneer je zoekt naar dé definitie van oudere vind je vaak alleen maar synoniemen (AOW-er, bejaarde, een ouder iemand, oude vrouw of man, persoon met veel levenservaring, senior) waar je ook niet veel wijzer van wordt.

De 50-plussers van nu zijn nog lang niet toe aan hun pensioen (variërend tussen de 67 en 68 jaar) en hebben nog vele jaren te gaan in hun arbeidzame leven waar ze hun kennis en kunde, kwaliteiten en expertise kunnen inzetten.

Je leven lang meedoen, dat is de kracht van 50PLUS. En natuurlijk geldt dat niet alleen voor de huidige generatie 50-plussers, maar zeer zeker ook voor de generatie van nu, die over een jaar of 30-35 50-plus is. Ook zij willen verzekerd zijn van een leven lang inkomen, zorg en werk. En om dat voor elkaar te krijgen zullen we daar NU actie op moeten ondernemen.

50PLUS is dus niet alleen maar een partij die staat voor de huidige generatie 50-plussers, maar ook voor de jongere generatie, die in de toekomst 50-plussers worden. 50PLUS is dus geen ouderenpartij die alleen maar opkomt voor de ouderen in onze samenleving.

Afgelopen dinsdag 23 februari 2021 is de motie "oneerlijke concurrentie" behandeld.

De maatregels en wetgeving leidt tot gekke situaties. 50PLUS pleit voor gelijkheid en rekning houdend met het besmettingsgevaar en alle RIVM maatregelen kan er ook gewoon bloemen, dierenbenodigdheden en drogisterij artikelen verkocht worden op de markt. Het college is echter van mening dat hiermee de wet overtreden wordt. Met de motie als deze in stemming gebracht werd riep de raad het college op om de wet te overtreden. Dit kan niet. Hierom is de motie aangepast met een toezegging van de wethouder. "deze discussie wordt voorgelegd aan de tweede kamer" 50PLUS en de markt ondernemers zijn benieuwd of en wanneer er versoepeling komt voor een eerlijke concurrentie!

markt 50plus1 2

Groen licht voor de proef met bodycam.

De veiligheid van de handhavers in Eindhoven staat onder druk. Er is al langere tijd een politieke
discussie gaande over het invoeren van bodycams voor de veiligheid van de inwoners én
handhavers. Voor 50PLUS heeft dát prioriteit, ze is van begin af aan voorstander van debodycam2
invoering van bodycams.
De raad heeft het college opdracht gegeven een pilot bodycam uit te werken en aan haar voor te
leggen. Tijdens de meningsvormende én de daarop volgende raadsvergadering leek het wel of
verschillend partijen al bezig waren met campagne voeren. Het raadsvoorstel is “afgeschoten”
maar een voorstel op deze manier neersabelen werkt alleen maar vertragend en is niet
constructief.
Er was een overvloed aan amendementen en moties en zelfs een ordervoorstel voor uitstel.
50PLUS is het oneens met deze gang van zaken en stelt voor op te houden met praten en te
starten met de pilot. Na een proefperiode wordt de pilot geëvalueerd waarna verder zal worden
uitgekristalliseerd.
Raadsleden die zich willen bemoeien met de inhoud terwijl de raad een kaderstellende rol heeft.
Bizar! Op veel plekken is al gestart met de invoering van bodycams. Eindhoven, als innovatieve
stad, zit helaas nog in de voorbereidende fase.
Hopelijk kunnen onze handhavers ook snel aan de slag!

Hier de link naar het ED stuk

Subcategorieën