Een warm applaus voor ons Ruud van Acquoij. De korting op beschermd wonen in de regio wordt teruggedraaid door de gemeente Eindhoven. De ingreep geldt alleen het zwaarste type zorg binnen beschermd wonen. De gemeente gaat hier circa 600 euro per maand meer voor betalen. Daarmee komt de hoogte van het tarief komt daarmee terug op het niveau van 2018. Dit is bekend gemaakt op 4 december, 18:00, door de ambtenaar in de Raadszaal waar 50PLUS en de insprekers voor de Thuiszorg aan de Wethouder Renate Richters en de Raad onze zorgen voor de budgetplafonds in 2019 deelde. 

.

bepCommissielid

#50PLUSeindhoven organiseert samen met de #ChristenUnie een #inspreekavond op 4 december voor #zorgaanbieders voor het sociaal domein de mogelijkheid te geven om hun zienswijze over de #budgetplafonds aan te geven. Geselecteerde sprekers kunnen dan hun visie voorleggen aan de #gemeenteraad040. Op 15 november 2018 van 13:30 tot 14:30 houden wij een vooroverleg moment in het gemeentehuis. 
Graag vernemen wij of u daarbij aanwezig bent.
Zodra dan voor 4 december het juiste tijdstip en locatie bekend zijn zullen we dit met u delen.

Lees meer...

Maak jij je zorgen over het verkeer in jouw buurt? Meld het bij Veilig Verkeer Nederland en we helpen je om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar je kan ook zelf meehelpen als vrijwilliger!

Best zoekt een Vrijwilliger activiteiten

Contactpersoon: Rik Willems. 06 - 12863309
Vacaturenummer: 116 | Sluitingsdatum: 31 december 2018

Wij zoeken versterking om alle plannen/activiteiten te kunnen helpen uitvoeren. Wij hebben momenteel te weinig vrijwilligers.. Met de huidige bezetting komt de voortgang in gevaar. 

Uit onderzoek is gebleken dat het actief verder lerenop latere leeftijd positieve effecten kan hebben op het denkvermogen en stemming. Rijksuniversiteit Groningen (UMCG) zoekt ouderen om de effecten van verschillende soorten cursussen, zoals een muziekcursus, een taalcursus en creatieve workshop te onderzoeken en vergelijken. ​Wie kan er me​e doen?Mannen en vrouwen tussen de 65 en 80 jaar die 

 • Cognitieve klachten ervaren en zich hier zorgen over maken
 • Nederlands als eerste taal spreken
 • Geen taal of dialect, anders dan het Nederlands, spreken in het dagelijks leven
 • In de afgelopen 20 jaar niet of weinig op een muziekinstrument hebben gespeeld
 • Ervaring hebben met het gebruik van, en toegang hebben tot een computer of tablet met internet verbinding
Lees meer...

De cadeaumaand is weer in aantocht en daarom wil Veilig Verkeer Nederland (VVN) (groot)ouders attenderen op de gevaren van elektrisch speelgoed en het gebruik daarvan op de openbare weg. Speelgoed zoals elektrische skateboards en hoverboards zijn natuurlijk mooie cadeaus om te geven en nog mooier om te krijgen.

Elektrische ‘vervoermiddelen’ die als speelgoed worden gebruikt zoals elektrische steps, elektrische skateboards, mini-bikes, monowheels en hoverboards, hebben geen goedkeuring van de RDW en mogen daarom niet op de openbare weg. De kinderen mogen er dus alleen mee spelen op eigen oprit of tuin.

Lees meer...

50PLUS Eindhoven komt op voorLogo 50PLUS Eindhoven FB de belangen van alle inwoners van Eindhoven, met de nadruk op de 50-plussers. 50PLUS Eindhoven wil dat iedere inwoner van Eindhoven kan meedoen en niemand zich buitengesloten voelt. We willen een veilige stad waar mensen samen wonen, leven, werken en recreëren.

50PLUS Eindhoven vindt dat de gemeente er is voor de burgers en dienstbaar moet zijn naar de inwoners. Mensen die aankloppen bij de gemeente met een vraag of voor hulp, moeten worden behandeld als individu en niet als een dossiernummer, een probleemgeval of als kostenpost.

50PLUS Eindhoven streeft naar een stad zonder tweedeling. Waarin iedereen volledig meetelt en wordt gewaardeerd.


Prioriteiten van 50PLUS Eindhoven zijn:

 • Zorg die effectief en efficiënt is ingericht
 • Ruime aandacht voor veiligheid
 • Woningbouw gericht op kwaliteit, kostenbesparing en bevordering sociale contacten
 • Armoedebestrijding en tegengaan van eenzaamheid en sociale isolatie
 • Integratie voor alle (groepen) Eindhovense inwoners
 • Stimulering van burgerinitiatieven
 • Betaalde banen die bereikbaar zijn voor iedereen
 • Openbaar vervoer moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn
 • Zoveel mogelijk duurzaamheid (energie, water) en innovatie om doelen te realiseren
 • Financiële discipline van de gemeente (randvoorwaarde voor alle andere plannen)

Lees meer...

Bij de oversteekplaats op de Herman Gorterlaan tussen woonzorgcomplex Kortonjo en  woonzorgcomplex 't Lint en verpleeghuis Wissehaeghe wordt toch als onveilig ervaren door veel overstekende ouderen: te weinig zicht op naderend verkeer, onduidelijke borden en gebrekkige aanduiding van de 30km-zone voor automobilisten. We hebben de volgende afspraken gemaakt om de situatie te verbeteren.

Lees meer...

Subcategorieën

Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!