Vandaag brengt de tweede kamer fractie, samen met 50PLUS Eindhoven, om 14.30pm een bezoek aan de bibliotheek de Witte Dame. Een interessante presentatie over het initiatief van het DigiTaalpunt en laaggeletterdheid. 

Fractievoorziter Ruud van Acquoij, heeft namens 50PLUS Eindhoven voor de raads- en commissieleden op 21 augustus een informatie avond georganiseerd, samen met het platform VG. Platform VG wordt gerund door vrijwilligers. Zij behartigen niet alleen de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met raad en daad, maar ook hun familie en verwanten. Ook de deelname van Het Steunwiel, een groep ervaringsdeskundigen, heeft de aanwezige raadsleden geholpen bij de bewustwording van de problemen waar deze mensen dagelijks mee worstelen. Als pakkend voorbeeld werden de vaak moeilijk begrijpelijke brieven aangegeven, die de gemeente hen toestuurt. Men heeft liever een filmpje! Een mooi stukje hierover is ook te lezen het ED, 24-8.

50PLUS komt met twee zetels in de Eindhovense gemeenteraad. Dat bleek woensdagavond net voor middernacht, nadat alle stemmen waren geteld.

De uitslag werd door de kandidaten en aanhang van 50PLUS met gejuich ontvangen. Lijsttrekker Ruud van Acquoij: "Voor een partij die voor het eerst aan de verkiezingen deelneemt, is dit een fantastisch resultaat. We bedanken vooral alle kiezers die hun vertrouwen in 50PLUS hebben uitgesproken. We gaan nu keihard aan de slag om dat vertrouwen waar te maken."

50PLUS Eindhoven komt op voorLogo 50PLUS Eindhoven FB de belangen van alle inwoners van Eindhoven, met de nadruk op de 50-plussers. 50PLUS Eindhoven wil dat iedere inwoner van Eindhoven kan meedoen en niemand zich buitengesloten voelt. We willen een veilige stad waar mensen samen wonen, leven, werken en recreëren.

50PLUS Eindhoven vindt dat de gemeente er is voor de burgers en dienstbaar moet zijn naar de inwoners. Mensen die aankloppen bij de gemeente met een vraag of voor hulp, moeten worden behandeld als individu en niet als een dossiernummer, een probleemgeval of als kostenpost.

50PLUS Eindhoven streeft naar een stad zonder tweedeling. Waarin iedereen volledig meetelt en wordt gewaardeerd.


Prioriteiten van 50PLUS Eindhoven zijn:

  • Zorg die effectief en efficiënt is ingericht
  • Ruime aandacht voor veiligheid
  • Woningbouw gericht op kwaliteit, kostenbesparing en bevordering sociale contacten
  • Armoedebestrijding en tegengaan van eenzaamheid en sociale isolatie
  • Integratie voor alle (groepen) Eindhovense inwoners
  • Stimulering van burgerinitiatieven
  • Betaalde banen die bereikbaar zijn voor iedereen
  • Openbaar vervoer moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn
  • Zoveel mogelijk duurzaamheid (energie, water) en innovatie om doelen te realiseren
  • Financiële discipline van de gemeente (randvoorwaarde voor alle andere plannen)

Lees meer...

Subcategorieën

Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!