Strengere regels voor kamerpanden.brievenbussen

Sinds 15 mei 2020 zijn de nieuwe regels voor kamerverhuur en woningsplitsing van kracht.

50PLUS heeft zich in de discussie voor de nieuwe regels hard gemaakt voor goede afspraken welke recht doen aan de leefomgeving van de wijken welke nu al veel overlast ervaren van kamerverhuur en woningsplitsing. De regeling welke nu van kracht wordt houdt hier rekening mee en biedt toch voldoende ruimte voor kamerbewoning en woningsplitsing in Eindhoven.

Binnen een cirkel van 30 meter mag er geen vergunning meer afgegeven worden voor een volgend kamerverhuurpand. Ook komt er een platform kamerverhuur en woningsplitsing met vertegenwoordigers van huurders(studenten), verhuurders en wijkbewoners die de gemeente gaat adviseren bij de vergunning toewijzing. De leefbaarheidstoets is vast onderdeel van de vergunning.

Voor bestaande panden zonder vergunning geld een overgangsregeling voor het aanvragen van een vergunning. Ook voor hen geldt de leefbaarheidstoets.

 

Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn!bravoflex

50PLUS Eindhoven roept dit al vanaf de verkiezingen in 2018!

Eindhoven pretendeert een inclusieve stad te zijn met openbaar vervoer voor iedereen!

 

Het prestige project "Bravoflex" is een idee vanuit de provincie in samenwerking met Hermes. Alles wordt ingezet en geforceerd om dit project te laten slagen. Afgelopen dinsdag in de gemeenteraad is een motie aangenomen dat Eindhoven wil stoppen met Bravoflex! Deze motie door CDA en 50PLUS ondersteund door GL, CU, LPF, DENK en LE is met 33 stemmen voor en 11 tegen aangenomen.

Enkelen feiten waarom het geld voor dit project (€ 950.000,00) in een beter openbaar vervoer voor iedereen gestopt moet worden:

  • Kostprijs per rit is 2,5 keer duurder dan normaal OVbravoflex 2
  • Na de start in 2018 maken slechts 0,02% van de inwoners gebruik per dag.
  • Per rit wordt € 46,00 subsidie betaald.
  • Oneerlijke concurentie voor taxi vervoer.
  • Studenten OV is niet geldig
  • Minima regeling is niet geldig.
  • Begeleiderspas niet geldig.
  • Mensen met een beperking met name rolstoel is lastig.
  • Na 2 jaar promoten en gratis ritten uitdelen werden in februari 2020 nog maar 60 ritten per dag uitgevoerd.
  • enz,enz

 

Dit alles maakt deze dienst alleen geschikt voor gezonde mensen met geld, de upperclas van onze samenleving ( de elite dus).

Hieronder vindt u de diversen links naar mediaberichten en stukken van de raad.

Klik op de tekst om het betreffende artikel te zien.

Raadsvragen 50PLUS inclusief antwoord in mei 2020

Motie van dinsdag 19 mei 2020

Brief van CDA aan de provincie inclusief anrtwoorden april 2020

Eindhovens Dagblad juni 2019

Eindhovens Dagblad forse kritiek 50PLUS april 2020

Eindhovens Dagblad Eindhoven wil af van omstreden busdienst Bravoflex

Eindhovens Dagblad Ook VVD wil einde aan Bravoflex Eindhoven

agendering VNverdrag 3 maaert

Een zeer geslaagde avond! Hier moet een vervolg op komen!

Ruud van Acquoij (50PLUS) samen met Ellen Schoumacher (PvdA) hebben deze avond begeleid.

Vanaf 2016 moet er verplicht beleid zijn om iedereen deel te laten nemen aan onze samenleving. De zogenaamde inclusieve agenda mag niet ontbreken in iedere gemeente. Eindhoven geeft aan een inclusieve stad te zijn. De gemeente is ook met veel zaken bezig maar er zijn nog veel acties onderbelicht. Speciaal hiervoor is deze avond geweest.

Samen met belangenorganisaties, gemeente, inwoners, beleidsmakers en nog vele anderen is op 3 maart besproken wat gaat er goed en wat verdient (meer) aandacht.

Deze zeer succesvolle avond moet een vervolg krijgen en jaarlijks bijgewerkt worden. Hiervoor is 50PLUS samen met PvdA met een plan bezig wat voorgelegd wordt aan het college. Het doel is om de uitvoering van het VN-verdrag vast onderdeel te maken van de dagelijkse uitvoering van de gemeente en alle betrokken organisatie voor zijn inwoners.

Klik hier voor het verslag van deze avond.

Subcategorieën