Logo 50plusGLDDeze maand is onze voorzitter Jan Zoetelief om persoonlijke redenen afgetreden.
Het bestuur van 50PLUS Gelderland heeft Will Reichgelt, bestuurslid, als waarnemend voorzitter benoemd tot de eerstvolgende te houden Provinciale Algemene Vergadering.

Deze vergadering kan vanwege de aangescherpte Corona maatregelen naar verwachting pas in de eerste helft van 2021 plaatsvinden.

In de voorbereiding van die vergadering zullen kandidaten voor diverse bestuursfuncties volgens de gebruikelijke procedure worden opgeroepen.

Logo 50plusGLDAan onze leden van 50PLUS Gelderland

 

Geachte leden,

Op 3 oktober aanstaande maakt onze politieke vereniging 50PLUS een volgende belangrijke stap in haar ontwikkeling. Wij zijn een vereniging en de leden maken in hun ledenvergadering de belangrijke keuzes.
Het bestuur van de afdeling Gelderland is primair verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met u als lid en het bieden van steun.

Ook is deze e-mail ervoor om u te informeren.

Lees meer...

PensioengeldTerwijl de verkiezingen en de kortingen op pensioenen steeds dichterbij komen, worden de messen geslepen. Het pensioenakkoord is nog geen gelopen race!

Het pensioenakkoord is zeker nog geen gelopen race. Zo is daar het nieuwe vonnis van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De uitspraak van de EU-rechter kan verstrekkende gevolgen hebben voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in Nederland. Het is een sterke nieuwe stok om mee te slaan. “Het Hof stelt op hoofdlijnen twee dingen”, zegt hoogleraar Internationaal pensioenrecht Hans van Meerten in Elsevier Weekblad. “Korten op een pensioenuitkering mag, maar je mag níet het wezenlijke karakter van een pensioenuitkering aantasten. Wouter Koolmees moet zich nu echt heel hard achter de oren krabben.”

Lees meer...

Martin van RooijenBinnen 50PLUS zijn er diverse mensen die veel kennis hebben van het pensioenstelsel. Onze "eigen" deskundigen Martin van Rooijen en Rob de Brouwer geven hun mening over het nieuwe pensioenakkoord.

Wilt u het naadje van de kous weten, klik dan HIER of lees het hele artikel op de hoofdsite van 50PLUS onder het kopje “Nieuws”.

Corrie vn Brenk 900 AdrOnze huidige fractievoorzitter en kandidaat-lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 Corrie van Brenk heeft een betekenisvol betoog gehouden in het Magazine “Volzin”.

Corrie schrijft hierover in haar toelichting: “Over mijn diepere drijfveren en opvattingen heb ik recent een interview gegeven aan het tijdschrift Volzin, dat deze week verscheen. Een serie over geloof op het Binnenhof. Hoewel mijn aanvankelijke gedachte was “ik heb niet zoveel met geloof”, heb ik toch ingestemd.
Toen ik het artikel terug las realiseerde ik me dat ik in heel veel geloof: in mijn ouders, in mijn kinderen en kleinkinderen, in onze fractiemedewerkers, in onze leden en kaderleden, in onze kiezers en tenslotte geloof ik in mezelf als iemand die pal staat voor rechtvaardigheid voor jong én oud.”

Wilt u het hele interview lezen, klik dan HIER.

Logo 50plusGLDBeste 50PLUS Leden,

Op 21 november 2020 is 50PLUS Gelderland voornemens haar algemene ledenvergadering te houden.

Vanwege het virus Covid-19 is nog niet bekend op welke wijze (digitaal of fysiek) de vergadering zal plaatsvinden. Wij zullen u hierover nog nader berichten.

Wilt u de datum alvast noteren in uw agenda?

Nelleke de Jong,
Secretaris 50PLUS Gelderland

Corrie vn Brenk 900 Adr

Welnee, pensioenkortingen aan het eind van het jaar, dat gaat helemaal niet gebeuren. Als de regeringspartijen politieke zelfmoord willen plegen, moeten ze net voor de verkiezingen pensioenen gaan korten.

Dat zegt Corrie van Brenk, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer, in een interview in het AD. Volgens de verslaggever kan 50PLUS enorm scoren met de pensioendiscussie omdat er eind dit jaar wederom kortingen dreigen. Maar volgens Van Brenk hebben de politieke partijen tegen die tijd wel weer wat bedacht. Ze voegt eraan toe: "Maar na de verkiezingen ligt alles weer open. Dat pensioenakkoord, daar zijn we uitermate kritisch op en tegelijk willen we ook meedenken over hoe het beter kan."

Lees meer...

Infoavond 2020 07 22Het bestuur van 50PLUS Gelderland kijkt terug op drie geslaagde informatieavonden die eind juli gehouden zijn in Nijmegen (22 juli), Lievelde (23 juli) en Harderwijk (28 juli).

Aan de vooravond van de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van 1 augustus maakten telkens tientallen leden en belangstellenden gebruik van de mogelijkheid om te discussiëren over thema’s die voor 50PLUS van groot belang zijn, zoals wonen en zorg voor ouderen, pensioenen en het initiatiefvoorstel van 50PLUS voor een nieuw, eerlijker en eenvoudiger belastingstelsel.

Lees meer...

Tegen kortingen voor zorgALLEEN DOOR EENHEID KUNNEN WIJ STERK VOOR UW BELANGEN BLIJVEN OPKOMEN. HET LOT VAN 50PLUS LIGT IN UW HANDEN.

 

Beste leden van 50PLUS, 

Komende 1 augustus is de Algemene Ledenvergadering en wordt er voor de periode 1 augustus 2020 - mei 2021 een nieuw tijdelijk Hoofdbestuur gekozen. Het kan één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van 50PLUS zijn.
Veel partijen kennen 50-plussers alleen vlak voor de verkiezingen. 50PLUS is en blijft de enige partij die ook NA de verkiezingen blijft opkomen voor zaken als werkgelegenheid, een goed pensioen, goede zorg en goede huisvesting voor jong en oud. De vertegenwoordigers van 50PLUS werken daar iedere dag keihard voor.

Lees meer...

Logo 50plusGLDBeste Gelderlanders,

Graag nodigen wij u uit kennis te komen maken met 50PLUS tijdens een van onze info-avonden.
Wij roepen studerenden, werkzoekenden, de kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben, zorgbehoevenden en ouderen op om kennis te nemen van de ideeën van 50PLUS. Wij willen vooral ook van u horen welke zorgen u heeft en wat u wenst. Laten we er voor zorgen dat het een interessante ontmoeting wordt.

Wij hebben daarvoor op korte termijn drie gratis informatieavonden georganiseerd:
- op 22 juli in Nijmegen;
- op 23 juli in Lievelde;
- op 28 juli in Harderwijk.

Lees meer...