HDP CoronaMet meer dan 60 mensen online vergaderen, dat is nu de normale gang van zaken voor de Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder. De Provinciale Statenvergaderingen moeten door kunnen blijven gaan zodat er besluiten genomen kunnen worden. Afgelopen woensdag, 15 april, was de eerste online Provinciale Statenvergadering van Gelderland.

Het eerste onderwerp van deze vergadering was de meest cruciale. Op het moment dat de vergadering startte was er namelijk nog geen besluit genomen om het online vergaderen door Provinciale Staten rechtsgeldig te laten zijn. Door het Reglement van Orde tijdelijk aan te passen in verband met het coronavirus hebben Provinciale Staten nu ook de bevoegdheid op deze manier besluiten te nemen.

Lees meer...

Logo 50plusGLD16 april 2020

 

Beste Geert,

In de afgelopen periode heeft 50PLUS weer uitgebreid de pers gehaald. Helaas niet als een partij die opkomt voor de belangen van de ouderen in Nederland, maar als een partij waar weer gedoe is. Met als resultaat dat 10 van de 12 provinciale besturen, 11 van de 14 afgevaardigden in de Provinciale Staten, beide vertegenwoordigers in de Eerste Kamer en 3 van de 4 vertegenwoordigers in de Tweede Kamer het vertrouwen in je hebben opgezegd.

Ondanks dit alles houd je vast aan een Algemene Leden Vergadering (ALV) die dan maar over je lot moet gaan beslissen. Inderdaad dat recht heb je volgens de regels binnen 50PLUS, maar wat voor prijs gaan we hiervoor betalen als partij?

Lees meer...

Logo 50plusGLD15 april 2020

 

Vandaag hebben nog twee provinciale besturen, Drenthe en Zeeland, het vertrouwen in de 50PLUS voorzitter Geert Dales opgezegd.

Inmiddels hebben 10 van de 12 provinciale besturen, 10 van de 14 Statenleden, 3 van de 4 Tweede Kamerleden en de beide Eerste Kamerleden van 50PLUS het vertrouwen in Geert Dales opgezegd.

Niet publiceren:

Nadere informatie bij Alfons Leerkes,
voorzitter 50PLUS Utrecht, 06-36534632

50PLUS Logo officieelJan Nagel in zijn functie van erevoorzitter van 50PLUS en Martin van Rooijen in zijn functie van erelid van 50PLUS hebben nadere informatie naar buiten gebracht inzake de vertrouwensbreuk die binnen 50PLUS is ontstaan. Zij menen daartoe genoodzaakt te zijn door het incomplete en ingekleurde verslag dat partijleider Henk Krol openbaar heeft gemaakt.
Onderstaand de letterlijke tekst die zij geopenbaard hebben.

Aanvullend Verslag bijeenkomst Paasakkoord 13 april 2020

1. Henk Krol heeft de op zijn verzoek gehouden vergadering die van 11.00 uur tot bijna 18.00 uur duurde geheel opgenomen. Zonder medeweten en toestemming van Martin van Rooijen en Jan Nagel. Dat is laakbaar en zegt iets van de bedoeling waarmee Henk Krol naar de bijeenkomst is gekomen.

Lees meer...

Logo 50plusGLD13 april 2020

 

Betreft een reactie op de nu ontstane problematiek tussen het Hoofdbestuur en de Adviesraad

Geachte heer Dales,

Middels dit schrijven willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:

Het is overduidelijk, en dat wordt ook bevestigd via allerlei publicaties, waaronder ook diverse brieven, nieuwsbrieven en berichten van uw kant, dat de vereniging 50PLUS in zwaar weer is komen te verkeren. Diezelfde signalen bereiken ons ook van een aantal vooraanstaande 50PLUS leden en van de adviesraad. Het gaat momenteel dus niet goed binnen de vereniging 50PLUS.

Lees meer...

50PLUS Logo officieelTweede en Eerste Kamerleden en erevoorzitter zeggen vertrouwen in Geert Dales op

Gisteren kwam na urenlang vergaderen door Tweede Kamerfractievoorzitter/Partijleider Henk Krol, erevoorzitter Jan Nagel en Martin van Rooijen, Eerste Kamerfractievoorzitter/erelid, met de voorzitter van 50PLUS Geert Dales een akkoord tot stand waarin overeenstemming werd bereikt over een oplossing voor de geuite bezwaren van een steeds groter wordende groep vooraanstaande leden van 50PLUS die betrekking hebben op de bestuursstijl van Geert Dales.

Lees meer...

Logo 50plusGLDWaar gaat het de betrokken voorzitters om?

Zijn de voorzitters in deze coronatijd tegen digitaal stemmen of per post stemmen?

Nee, natuurlijk is niemand daar tegen. Alle leden moeten kunnen stemmen. De leden die een e-mailadres hebben digitaal, leden die dat niet hebben per post.
Maar het moet wel eerlijk en open gebeuren.

Hoe zorg je daar voor?
Je benoemt net als bij een gewone ledenvergadering een onafhankelijke stemcommissie. Die controleert het bedrijf dat de digitale stemming verzorgt en checkt of mensen niet meer dan één keer kunnen stemmen. De stemcommissie opent ook de enveloppen waarin de poststemmen zitten en telt die. Zo wordt er voor gezorgd dat iedere stem telt en dat niemand buiten de stemcommissie weet hoe iemand gestemd heeft. Als dat gebeurt is, publiceert de stemcommissie hoeveel leden gestemd hebben, hoeveel voor de ene kandidaat waren, hoeveel voor de andere en wie dus verkozen is.

Lees meer...

Logo 50plusGLDOpen brief van donderdag 9 april 2020 aan de provinciale voorzitters, hoofdbestuursleden en vertegenwoordigers van 50PLUS in de Eerste en Tweede Kamer.

Sollicitatie en ethiek

Ik moet het toegeven, alhoewel ik als manager bij Achmea honderden sollicitatiegesprekken heb gevoerd met kandidaten voor functies, is het zelf solliciteren naar een nieuwe functie best spannend.

Je weegt de functiebeschrijving en het functieprofiel van de functie waarop je wilt solliciteren af tegen je eigen vaardigheden en ervaring, waarna je een besluit neemt om daadwerkelijk te gaan solliciteren, in mijn geval naar een plek op de kieslijst voor de Tweede Kamer. Vervolgens update je de eigen CV en stuurt deze samen met een motivatiebrief naar het daarvoor speciaal ingerichte mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees meer...

Logo 50plusGLDBeste leden van 50PLUS Gelderland,

Een meerderheid van de voorzitters van de Provinciale Besturen van 50PLUS heeft het vertrouwen opgezegd in de voorzitter van het Hoofdbestuur, dhr. Geert Dales. Ik wil u graag uitleggen waarom dit is gebeurd.  

Open, eerlijk en transparant 

Alle voorzitters zijn van mening dat een bestuur, en zeker de voorzitter van het Hoofdbestuur (HB) open, eerlijk, integer en transparant dient te handelen. Verder verwachten wij dat in een democratische vereniging door het Hoofdbestuur serieus omgegaan wordt met de adviezen van de Provinciale voorzitters. Helaas moeten wij constateren dat de partijvoorzitter met de mond het hier mee eens is, echter niet met zijn daden. Dat was voor de meerderheid van de Provinciale voorzitters de reden het vertrouwen in hem op te zeggen. 

Lees meer...

regenboogIn het laatste deel van onze drieluik over hoe de fractie van 50PLUS Gelderland de “corona tijd” ervaart komen Chrétien Mali en Hanneke ten Brinke aan het woord.

Chrétien:

Naast mijn werk voor 50PLUS werk ik ook bij een netbeheerder. En dat is vooral wennen aan de nieuwe situatie. Vanuit huis werken is op zich niet erg, maar ik mis het persoonlijke contact. Overleggen via Skype of andere diensten is toch heel anders.
Daarnaast mis ik ook wel structuur. Normaal ga ik geregeld naar de sportschool of het zwembad. Het thuissporten zit nog niet helemaal in mijn systeem.

Lees meer...