geitenhouderijVandaag 29 januari geven we wederom aandacht aan het ochtendgedeelte van de Statendag. Ter voorbereiding op de besluitvorming in Provinciale Staten vinden dan de Beeldvormende en de Oordeelsvormende vergaderingen plaats. Naast de Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder namen Ruud Bakkers en Leo Kok deel aan deze vergaderingen. Theo Weijers kon niet aanwezig zijn.

Aanpak en financiering grote maatschappelijke opgaven

Leo was aanwezig bij het beeldvormende overleg over de Aanpak en financiering grote maatschappelijke opgaven.

Lees meer...

flessenVandaag 15 januari geven we aandacht aan het ochtendgedeelte van de Statendag. Ter voorbereiding op de besluitvorming in Provinciale Staten vinden dan de Beeldvormende en de Oordeelsvormende vergaderingen plaats. Naast de Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder nemen ook Theo Weijers, Ruud Bakkers en Leo Kok deel aan deze vergaderingen.

Startnotitie accenten economische beleidsperiode

Theo was onder andere aanwezig bij de vergadering over de startnotitie accenten economische beleidsperiode. De belangrijke punten die tijdens deze vergadering naar boven kwamen waren dat de groei door kan zetten maar dat de economie wel robuuster moet worden.

Lees meer...

EusebiuskerkBeste leden van 50PLUS en bezoekers aan onze website,

Het Gelders afdelingsbestuur en de fractiemedewerkers van de Provinciale Staten, de drie Waterschappen en de gemeenten Apeldoorn en Nijmegen wensen u fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020!

Foto: Eusebiuskerk Arnhem

VoedselbankOp de laatste Statenvergadering van 2019, op 13 december, werd na afloop aan alle Statenleden het boek van Leendert Lodder “Ultieme Wraak” als cadeau van de fractie 50PLUS Gelderland ter beschikking gesteld.
Dat beschikbaar stellen was niet geheel vrijblijvend. De fractie had namelijk het plan opgevat dat als tegenprestatie een vrije en vrijwillige gift kon worden gedoneerd ten behoeve van de Voedselbank Arnhem.
Alle 52 boeken vonden een nieuwe eigenaar en er werd een totaalbedrag van 250 euro opgehaald. Voorwaar geen slecht resultaat.

Lees meer...

treinArrivaDe Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 11 december aanwezig bij de laatste Provinciale Statenvergadering van 2019 om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen.

De meest in het oog springende onderwerpen waren de Nota van uitgangspunten spoor en het debatverzoek over de beleidsregels stikstofaanpak.

Nota van uitgangspunten spoor

In zijn betoog benadrukte Leendert dat het hard nodig is dat er in alle bestaande treinen toiletten komen.

Lees meer...

Statenzaal leegDe Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 27 november aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen. De geagendeerde onderwerpen waren echter beperkt om over te schrijven. Daarom staan we in dit artikel stil bij de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen die in het ochtenddeel van de Statendag plaatsvinden.

De meest in het oog springende onderwerpen die in de “carrousel” aan de orde kwamen waren: de nota van uitgangspunten spoor, de doorrekening energiedoelstelling 2030 en de technische briefing monumentaal erfgoed.

Lees meer...

HdPhalDe Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 13 november aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen. Het voorbereidende werk is natuurlijk het werk van de volledige fractie van 50PLUS.

Het meest in het oog springende onderwerp in deze vergadering was de begroting voor 2020.

Begroting 2020

Zowel Marcel als Leendert namen een deel van het betoog over de begroting voor hun rekening. Marcel deed het algemene verhaal en Leendert ging in op de door 50PLUS in te dienen moties.

Lees meer...

energycafeDe fractie van 50PLUS Gelderland in de Provinciale Staten ondersteunt het “Energy Café”, een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Arnhem in samenwerking met Alliander en het Onderwijs.

Centraal staan de vragen: hoe krijgen we meer mensen aan het werk in de energiesector, hoe leiden we mensen hiervoor op en hoe werken we hierin samen?

Wilt u weten wat dit voor u kan betekenen in uw zoektocht naar werk, ook als herintreder, kom dan op 21 november a.s. naar het “Energy Café” bij Liander in Duiven. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Bent u geïnteresseerd, klik dan HIER voor meer informatie.

Namens 50PLUS zal Statenlid Marcel Bruins aanwezig zijn. Hij wil u graag ontmoeten bij Liander in Duiven.

KronenkampVrijdagmiddag 11 oktober jongstleden heeft ons AB lid in Waterschap Rijn & IJssel, Nelleke de Jong, de opening van het Natuurpark Kronenkamp in Neede bijgewoond.

De burgemeester van Berkelland, de dijkgraaf van Waterschap Rijn & IJssel en de gedeputeerde van de Provincie Gelderland hebben gezamenlijk de drie openingshandelingen verricht.

Voorheen was hier een rioolwaterzuivering in bedrijf, maar sinds 2003 niet meer actief. Met subsidie uit diverse hoeken en inzet van veel vrijwilligers werd het complex omgevormd tot een geweldig geheel.

Lees meer...

BushalteDe Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 9 oktober aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen. Het voorbereidende werk is natuurlijk het werk van de volledige fractie van 50PLUS.

Het meest in het oog springende onderwerp in deze vergadering was de Najaarsnota.

Najaarsnota 2019

In zijn betoog benadrukte Leendert de dalende koopkracht van ouderen. Ouderen die ons land hebben opgebouwd worden de laatste tien jaar keer op keer in de portemonnee gepakt. En dan hangt hun ook nog een pensioenverlaging boven het hoofd.

Lees meer...