Logo 50plusGLDBeste Gelderse 50PLUSsers,

Door de succesvolle verkiezingen van dit jaar hebben wij dringend behoefte aan nieuwe bestuurders die ons Algemeen Bestuur willen gaan verbreden en versterken.

Als u samen wilt meedenken met andere 50PLUSsers in Gelderland, is dit misschien een nieuwe en leuke uitdaging voor u. Heeft u enige bestuurlijke ervaring of denkt u “Dit is wel wat voor mij”, neem dan direct contact op met de secretaris Nelleke de Jong, mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en meld u vandaag nog aan.

Op 28 september a.s. wordt er tijdens de Provinciale Algemene Vergadering in Nijmegen een nieuw bestuur gekozen en misschien wel met u als nieuwe bestuurder.

Namens het Bestuur van 50PLUS Gelderland,

Theo Weijers
Vice-voorzitter
Tel. 06-53701276

waterschap rivierenlandVergadering Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland (WSRL)

De leden van het Algemeen Bestuur Jan Opschoor en Theo Weijers namen 21 juni jl. deel aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland.

50PLUS op de bres voor de ingezetenen in Rivierenland

De voornaamste agendapunten waren, naast Jaarverslag en Jaarrekening 2018, de Voorjaarsnota 2019, Herziening Kostentoedelingsverordening (effect op belastingen!) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Lees meer...

BeekPASDe Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 19 juni aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering, de eerste vergadering die deel uitmaakte van de Statendag volgens de nieuwe werkwijze. 

Begrotingen

De onderwerpen in deze korte vergadering waren divers. Onder andere werd er gesproken over de begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen zoals: de zeven Gelderse Omgevingsdiensten, Park Lingezegen en Projectbureau Herstructurering Tuinbouw. De begrotingen werden allen goedgekeurd.

Lees meer...

ginkelsehei 2014De Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren namens de 50PLUS-fractie woensdag 29 mei aanwezig bij de lancering van de website “Gelderland Herdenkt”. Dit is een platform waarop alle activiteiten staan rondom het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in Gelderland.

Vijf Gelderse regio’s maakten de plannen. De regio’s zijn de Airborne-regio (Arnhem, Renkum, Ede en Overbetuwe), Nijmegen en omgeving, het Rivierengebied, De Achterhoek en Liemers, en de Veluwe. Daarnaast zijn er drie grote evenementen in Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Om ook zoveel mogelijk kinderen en jongeren te betrekken bij Gelderland Herdenkt, is er een educatieproject.

Lees meer...

Logo 50plusGLDOnze voorzitter, Wim van Haaster, heeft enige tijd geleden een nieuwe baan aanvaard. De afgelopen tijd bleek dat de baan dusdanig druk is dat dit moeilijk is te combineren met zijn taak als voorzitter van 50PLUS Gelderland.

Omdat het voor 50PLUS Gelderland belangrijk is dat de voorzitter over voldoende tijd beschikt om zijn taak uit te voeren heeft hij besloten af te treden. Wij betreuren het dat Wim van Haaster aftreedt, maar hebben alle begrip voor zijn beslissing.

Interim-voorzitter

Onze oud-voorzitter, Henk van Elst, is bereid om tijdelijk de taak als interim-voorzitter op zich te nemen tot er een nieuwe voorzitter wordt gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 september 2019. Wilt u deze datum vast in uw agenda reserveren?

Het bestuur 50PLUS Gelderland dankt Wim van Haaster voor zijn grote inzet voor onze afdeling en is blij dat Henk van Elst hem tijdelijk wil vervangen.

Lees meer...

Samen voor Gelderland 2De Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 5 juni aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering die vooral in het teken stond van de bespreking van het nieuwe coalitieakkoord “Samen voor Gelderland”.

Wisseling van de wacht

De vergadering begon allereerst met het kennismaken van de nieuwe gedeputeerden. Er was voldoende gelegenheid om vragen te stellen en duidelijk te krijgen welke denkbeelden zij hebben. Daarna was er tijd voor de aftredende gedeputeerden om hun afscheidsspeech uit te spreken.

Betoog coalitieakkoord "Samen voor Gelderland"

De bespreking van het coalitieakkoord leidde tot behoorlijk wat commentaar van de oppositiepartijen.
In zijn betoog startte Marcel met de opmerking dat het woord “ouderen” maar één keer voorkomt in het hele 43 pagina’s tellende coalitieakkoord. Later in zijn betoog diende Marcel een motie in om een gedeputeerde te belasten met de portefeuille Seniorenbeleid. Helaas is de nieuwe coalitie van mening dat dit overbodig is en ouderen gewoon in het normale beleid mee kunnen. Voor de fractie van 50PLUS betekent dit dat we nog een stapje harder moeten lopen om de ouderen op de Provinciale agenda te krijgen.

Lees meer...