johan hessing 360Beste leden,

Op 29 maart jl. is ondergetekende geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen. 9 mei 2018 zal Frans Crouwel worden geïnstalleerd als fractievolger. Vanaf dat moment kunnen wij dus met z’n tweeën opereren.

Er komt veel op ons af maar wij zetten ons ook in voor u.
Middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders hebben wij al diverse zaken aan de orde gesteld. Conform het reglement dient het college binnen een termijn van 30 dagen een antwoord te geven op onze vragen.

Wat hebben wij gevraagd: 

  • Verblijf arbeidsmigranten Recreatiepark Marina Beach te Hoek.
  • Belemmering van voetpaden in de kern Axel.
  • Openbare toiletten in winkelcentra en bij bushalten.
  • Oproep Proeftuinen Aardgasvrije Wijken.
  • Mogelijkheden voor de toekomst van het gemeentelijk archief.
  • Samenwerking gemeentebestuur, stads-, dorps en wijkraden.
  • Hoe maken wij de leefbaarheid in de wijken kapot.
  • Besluit van B en W om 35.000,-- extra beschikbaar te stellen aan, aan-Z.
  • Wet voldoende betaalbare woningen in een wijk of dorp.
  • Besluit college van B en W om 616.072,-- (op verzoek van SaBeWa Zeeland) als oninbaar aan te merken en ten laste te brengen van de jaarrekening 2017.
Lees meer...

Maar liefst 46% van de inwoners van de gemeente Terneuzen is 50 jaar of ouder. Dit percentage zal alleen maar toenemen. Deze groep inwoners ondervindt dagelijks de gevolgen van het ouder worden en de verminderde aandacht van de gemeente m.b.t. het beleid en de uitvoering van zaken die direct betrekking heeft op deze doelgroep.

50 punten programma gemeenteraadsverkiezing gemeente Terneuzen 2018

Lees meer...

Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!