Henk van Tilborg uit Tilburg staat op plaats 5 van de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Henk is naast fractievoorzitter van 50PLUS in zijn woonplaats ook heel actief met vrijwilligerswerk. “Ik heb van kinds af aan geleerd iets terug te geven aan de maatschappij en dat kan met vrijwilligerswerk.”
Henk van Tilborg (63) komt – hoe toepasselijk – uit Tilburg. Hij werkte veertig jaar bij een postbedrijf en telecomprovider en verricht nu vooral veel vrijwilligerswerk. “Ik ben onder meer penningmeester bij KBO Brabant, ik ben betrokken bij een carnavalsvereniging, bij de Vrienden van de Surinaamse Atletiek, bij Kansrijk Suriname en bij het organiseren van grote gratis concerten”, somt hij zijn bezigheden op. “En daarnaast ben ik fractievoorzitter van 50PLUS in de gemeenteraad van Tilburg.”

De vader van Henk was textielarbeider, vertelt hij. “Van kinds af aan heb ik geleerd om iets terug te geven aan de maatschappij door middel van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Ik ben ruim veertig jaar getrouwd met Ria en we hebben drie kinderen. Het zesde kleinkind is onderweg. We vinden het leuk om ‘op te passen’; het is bijzonder om opa te mogen zijn. In mijn vrije tijd geniet ik van leuke dingen met kinderen en kleinkinderen doen. Ik hou ontzettend van reizen, ik vind klussen leuk en het ombouwen van auto’s, zoals het van een 2CV een Burton maken.”

Voor welke punten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS ga je je hard maken?

“Ik sta achter alle 50PLUS-punten. Voor mij zijn de meest relevante: voor iedereen een goed en waardevast pensioen en AOW en je krijgt de zorg die je nodig hebt. En ook: je kunt ergens wonen waar je oud kunt worden, of dat nu in een huur- of koopwoning is, in een buurt waar het veilig wonen is en waar mensen elkaar durven aan te spreken op hufterig gedrag. En al deze punten gelden wat mij betreft voor oud en jong.”

Wat wil je voor 50PLUS gaan bereiken?

“Ik zou graag gaan voor meer 0-treden woningen, waardoor ook doorstroming komt voor jongeren. 0-treden woningen niet alleen als huurwoningen, maar ook als koopwoningen die grondgebonden zijn. Veel jonge senioren hebben een eigen woning – meer dan de helft – maar is er is weinig of niets te koop. Bij ieder bouwplan móeten een aantal 0-treden woningen gerealiseerd gaan worden, dat gaan we wettelijk regelen. Daarnaast blijkt dat veel mensen zich ergeren aan hufterig gedrag. 80 procent van hufterig gedrag ontstaat onbewust. Mensen moeten elkaar daarop weer durven aan te spreken. Ik stel voor dat we vanuit de Tweede Kamer een campagne gaan starten om dit bespreekbaar te maken en voorbeeldgedrag te tonen. Dat vergt een lange adem, maar is nodig. Tenslotte moet er een jongerenafdeling van 50PLUS komen, want iedereen wordt ooit 50-plusser. Ik ga me hard maken om dit met een aantal jongeren op te pakken.”

Waarom moeten mensen op 50PLUS stemmen?

“Laat ons duidelijk zijn: 50PLUS is tégen elke vorm van discriminatie, en is daarom een partij voor jong en oud. Onze standpunten richten zich op een veel bredere doelgroep dan alleen 50-plusssers. Alles waar we voor staan geldt niet alleen voor senioren, maar richt zich ook op een goede toekomst voor jongeren. Natuurlijk is 50PLUS dé partij die zich in het bijzonder richt op de belangen van senioren in Nederland.” •

► Bekijk de andere kandidaten op de kandidatenlijst van 50PLUS
► Volg 50PLUS; meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!
► Verkiezingsprogramma 50PLUS

Hij is er. De eerste nieuwsbrief nieuwe stijl. Een nieuwsbrief van de Tilburgse 50PLUS fractie. De fractie wil de nieuwsbrief regelmatig uitgeven over zaken die zich afspelen in de Gemeenteraad, in de stad en de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel.

De fractie wil iedereen een inkijk geven in de werkzaamheden en belangrijkste thema’s waar ze zich mee bezig houdt.

U kunt de nieuwsbrief HIER downloaden en bekijken.

De Fractie van 50PLUS Tilburg is weer compleet. Naast de twee raadsleden Henk van Tilborg en Frans Vriens zijn er ook drie burgerraadsleden Ben van de Wouw, Humphrey Martherus en Hans Sweep. In 2020 gaan blijven wij als fractie ons in zetten voor de belangen van onze senioren in Tilburg, Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot. Als belangrijkste speerpunten 2020 gaan wij aan de slag met o.a. de themas : Wonen, Wijken, Mobiliteit en aanpak hufterig gedag. Naast deze punten gaan we ook, het in 2019 geintroduceerde project "Integrale kijk op Ouderen" , volgen en toetsen aan de afspraken die in deze nota staan. Heb je vragen of wil je informatie mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Op 5 en 8 November 2018 zijn de jaarlijkse begrotingsdebatten en algemene beschouwingen over de plannen die het College bekend maakte voor 2019. Grootse plannen maar weing perspectief voor Ouderen. Geen of weinig aandacht voor kwetsbare oudere en de hulpverleners zoals Mantelzorgersers en Vrijwilligers. Geen aandacht voor Wonen voor oudere of op welke wijze men langer thuis kan blijven wonen. Ook geen aandacht voor de fysieke, Veilige of gezonde leefomgeving waarin de Oudere verblijven. Als 50plus fractie gaan we diverse moties en amendementen indienen op verschillende vraagstukken. Wij gaan andere fractie steunen waar raakvlakken zijn met ons verkiezingsprogramma en zoeken steun voor onze inbreng. Het zijn onze eerste begrotingen maar hebben een goed gevoel dat we ons kunnen profileren over vraagstukken voor ouderen. We hebben er zin in.

Het is ons gelukt! Wij hebben met steun van de Kiezers in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot twee zetels gekregen in de gemeenteraad. Henk van Tilborg en Frans Vriens worden de volksvertegenwoordigers voor de komende 4 jaar voor 50PLUS. Zij worden ondersteund door een steunfractie en commissieleden Humphrey Martherus en Ruud Roubos. Op 29 Maart a.s worden de gemeenteraadsleden officieel geinstalleerd voor de gemeenteraad. 

Een van onze speerpunten in ons Tilburg verkiezingsprogramma is aanpak van hufterig gedrag. Nederlanders ervaren hufterigheid of fatsoensnormen nog steeds als grootste ergernis in de samenleving. De vinger opsteken, rotzooi op de grond gooien, naar elkaar roepen en elkaar in wandelgebied en op de weg geen ruimte geven. Ook in Tilburg is dit aan de orde van de dag. Tilburg is een multiculturele stad met veel verschillende culturen met ieders eigen regels en omgangsnormen. Respect en fatsoenlijk met elkaar omgaan kun je ook van elkaar leren. Dit kan wat betreft 50PLUS op diverse manieren. Dit kan op scholen, verenigingen, gespreksgroepen en themadagen. Onderwerpen zijn dan respect, fatsoen, asociaal gedrag, en er kan een anti-hufterigheid campagne worden gestart. Naast voorlichting wil 50plus ook ondersteuning geven aan buurtpreventie teams en uitbreiding van Boa’s en hun bevoegdheden. In gesprek gaan met overtreders waarom ze dit soort gedrag tonen kan helpen om het probleem aan te pakken en mogelijk hun ouders of begeleiders daarbij betrekken. Door een gerichte aanpak denkt 50PLUS dat er ook voor onze Jongere generatie en onze kinderen en kleinkinderen een leefbare en veilige leefomgeving ontstaat waar we samen van kunnen genieten.

Regelmatig willen wij als 50plus een speerpunt onder u aandacht brengen. Vandaag Dementie. 50plus wil dat er in Tilburg meer aandacht komt voor mensen met dementie. Dementie, waaronder ook alzheimer, komt nu al voor bij 280000 mensen in Nederland en een klein drie duizend mensen in Tilburg. Over 10 jaar zijn dit er al 4000. Dementie veroorzaakt de grootste ziektelast voor de patiënt. Te denken valt aan Mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse dingen zoals boodschappen doen, pijn, angst en depressie. Maar ook de impact van de omgeving is enorm. Voor mantelzorgers zoals partners, buren, en hulpverleners is hulpverlening aan dementerende zeer belastend. Ook de zorgkosten voor mensen met dementie is het hoogste van Nederland. Daarnaast is dementie ook niet te genezen en is er geen medicatie voor. Alleen de symptomen kan men mogelijk tijdelijk verminderen. 50plus vind daarom dat er vanuit de gemeente veel meer gedaan moet worden voor deze grote groep. Ze moeten minimaal het ambassadeurschap op zich nemen om dementie onder de aandacht te brengen

 

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 presenteert 50PLUS een totaalprogramma voor de gemeente Tilburg met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers.

Dit programma richt zich tot iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij de gemeente Tilburg en zich herkent in de doelstellingen van 50PLUS : Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van jong tot oud, in een stad die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen degeneraties. Daarbij gelden voor 50PLUS Tilburg de volgende speerpunten:

Lees meer...

Meldpunt 50PLUS