Tijdens de raadsvergadering van 8 April jl. heeft de 50PLUS fractie met steun van andere partijen een motie ingediend. "Tilburgse herdenking 15 Augustus 1945". Deze is unaniem aanvaard. Hieronder het volledig raadsvoorstel.

Raadsvoorstel: Raadsvergadering:
De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op donderdag 8 april 2021
Stelt vast dat:

a. Op 15 augustus 1945 kwam voor het Koninkrijk der Nederlanden een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op 15 augustus de dag van "nationale herdenking 15 Augustus 1945" worden ieder jaar alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de gevolgen van de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands- Indië.

b. De oorlog in het voormalige Nederlands-Indië heeft vooral grote gevolgen gehad voor alle bevolkingsgroepen van de koloniale samenleving zoals o.a.; Indische-Nederlanders, Molukkers en Europeanen.
C. Sinds 1950 heeft Tilburg een grote Indische en Molukse gemeenschap. Er wonen op dit moment ongeveer tussen de 1 1⁄2 en 2 miljoen mensen met een Indisch-Europese achtergrond in Nederland.

E. Dit jaar is het 76 jaar geleden dat Japan capituleerde en er een officieel einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Is van mening dat:
Er in Tilburg een “Herdenking 15 augustus 1945” zou moeten komen.


De raad spreekt uit dat:
Als raad we betrokkenheid en compassie willen tonen met de Indische en Molukse gemeenschap en daarmee ook met hun geschiedenis.
Het niet kan dat we in Tilburg geen herdenkingsmoment hebben voor die speciale dag.


Verzoekt het college:
1. In Tilburg met de betrokkenen te zoeken naar een passende “Herdenking 15 augustus 1945”, de geschiedenis kan zodoende in stand worden gehouden en doorgegeven aan volgende generaties.
2. Ieder jaar op 15 augustus een “Herdenking 15 augustus 1945” in Tilburg te faciliteren.

Als fractie zijn wij zeer tevreden dat dit aanvaard is en we gaan met een aantal initiatiefnemers dit verder oppakken. Voor veel Indische - Nederlanders en Molukse groeperingen in onze stad is dit een belangrijk Herdenkingsmoment. 

Heel teleurstellend. Zo noemde Henk van Tilborg gisterochtend de verkiezingsuitslag van zijn partij 50Plus. De ouderenpartij moet drie van de vier zetels inleveren. De Tilburgse nummer 5 op de lijst wijt het pijnlijke verlies aan het aanhoudende gerommel binnen 50Plus. Toch blijft Van Tilborg optimistisch. ,,Vorig jaar rond deze tijd stonden we nog op negen zetels in de peilingen. Als je er dan één overhoudt, is dat niet leuk. Al leek het er ook even op dat we op nul zetels zouden uitkomen. Dan is één beter dan géén." Of hij rekening had gehouden met dit verlies? ,,Tot twee weken geleden had ik dat nog niet verwacht. Toen leken we op drie à vijf zetels uit te komen. Toen kwam dat gedoe met onze nummer 3, die zich niet kon vinden in de partijkoers over de AOW-leeftijd. Dan gaat de kiezer zich natuurlijk ook afvragen: wat is het nou?'' Volgens Van Tilborg ligt in al dat geruzie dan ook de oorzaak van slechte verkiezingsuitslag. ,,Het is tijd voor een cultuuromslag binnen de partij. We moeten weer eenheid gaan uitstralen. Ik blijf ook volledig achter onze partijleider Liane den Haan staan, die ook pas vijf maanden voor de verkiezingen aantrad'', aldus Van Tilborg, die zijn stadsgenoot Hans Smolders telefonisch feliciteerde met de overwinning van diens partij FvD. ,,Ook mijn complimenten voor VVD en D66." Van Tilborg richt het vizier nu op de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Om dan een goed resultaat te boeken moet er nog wel wat gebeuren. Ondanks de plek 5 van Van Tilborg op de lijst, leed 50Plus namelijk ook in zijn eigen stad fors verlies. ,,Ik wil daar toch een positieve draai aan geven. Met 1,5 procent zitten we in Tilburg nog boven het landelijk gemiddelde van 1 procent. Aan onze doelgroep ligt het niet. Die is groot genoeg."

 

Wilt  meer informatie over 50PLUS Tilburg mail naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!
► Verkiezingsprogramma 50PLUS

Een jaar geleden werd op 27 februari patiënt 0 opgenomen in het ETZ in TilburgBrabant telde een jaar later op dat moment 2874 overledenen….  50Plus Tilburg was van mening deze mensen te herdenken in een besloten bijeenkomst in de Hasseltse Kapel. De herdenking, met  2874 kaarsjes in de kapelen evenzoveel buiten in de vorm van een groot hart, werd op een bijzondere wijze gevierd. Jean-Luc Murk (viroloog ETZ), Piet van de Bosch (Rode Kruis), YvonneRobben (Nabestaande) en Liane den Haan (partijleider 50Plus) spraken ieder voor zich over hunervaringenmet corona. Hartverwarmend, emotioneel en toch met vertrouwen dat ook aan deze pandemie een einde zal komen.

Na afloop werden buiten 2874 kaarsjes ontstoken om iedereen te herdenken die het virus niet heeft overleefd.

Onze fractievoorzitter Henk van Tilborg leidde de bijeenkomst op een eerbiedige wijze en zangeres Farah zong een 3 tal liedjes.

Burgemeester Weterings sloot aan bij het ontsteken van de kaarsjes buiten, waarmee het verlichte hart een passend slot was van deze bijzondere herdenking. Hier de directe link naar de hele uitzending van Omroep Brabant: klik hier

De Fractie van 50PLUS Tilburg is weer compleet. Naast de twee raadsleden Henk van Tilborg en Frans Vriens zijn er ook drie burgerraadsleden Ben van de Wouw, Humphrey Martherus en Hans Sweep. In 2020 gaan blijven wij als fractie ons in zetten voor de belangen van onze senioren in Tilburg, Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot. Als belangrijkste speerpunten 2020 gaan wij aan de slag met o.a. de themas : Wonen, Wijken, Mobiliteit en aanpak hufterig gedag. Naast deze punten gaan we ook, het in 2019 geintroduceerde project "Integrale kijk op Ouderen" , volgen en toetsen aan de afspraken die in deze nota staan. Heb je vragen of wil je informatie mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Op 5 en 8 November 2018 zijn de jaarlijkse begrotingsdebatten en algemene beschouwingen over de plannen die het College bekend maakte voor 2019. Grootse plannen maar weing perspectief voor Ouderen. Geen of weinig aandacht voor kwetsbare oudere en de hulpverleners zoals Mantelzorgersers en Vrijwilligers. Geen aandacht voor Wonen voor oudere of op welke wijze men langer thuis kan blijven wonen. Ook geen aandacht voor de fysieke, Veilige of gezonde leefomgeving waarin de Oudere verblijven. Als 50plus fractie gaan we diverse moties en amendementen indienen op verschillende vraagstukken. Wij gaan andere fractie steunen waar raakvlakken zijn met ons verkiezingsprogramma en zoeken steun voor onze inbreng. Het zijn onze eerste begrotingen maar hebben een goed gevoel dat we ons kunnen profileren over vraagstukken voor ouderen. We hebben er zin in.

Het is ons gelukt! Wij hebben met steun van de Kiezers in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot twee zetels gekregen in de gemeenteraad. Henk van Tilborg en Frans Vriens worden de volksvertegenwoordigers voor de komende 4 jaar voor 50PLUS. Zij worden ondersteund door een steunfractie en commissieleden Humphrey Martherus en Ruud Roubos. Op 29 Maart a.s worden de gemeenteraadsleden officieel geinstalleerd voor de gemeenteraad. 

Een van onze speerpunten in ons Tilburg verkiezingsprogramma is aanpak van hufterig gedrag. Nederlanders ervaren hufterigheid of fatsoensnormen nog steeds als grootste ergernis in de samenleving. De vinger opsteken, rotzooi op de grond gooien, naar elkaar roepen en elkaar in wandelgebied en op de weg geen ruimte geven. Ook in Tilburg is dit aan de orde van de dag. Tilburg is een multiculturele stad met veel verschillende culturen met ieders eigen regels en omgangsnormen. Respect en fatsoenlijk met elkaar omgaan kun je ook van elkaar leren. Dit kan wat betreft 50PLUS op diverse manieren. Dit kan op scholen, verenigingen, gespreksgroepen en themadagen. Onderwerpen zijn dan respect, fatsoen, asociaal gedrag, en er kan een anti-hufterigheid campagne worden gestart. Naast voorlichting wil 50plus ook ondersteuning geven aan buurtpreventie teams en uitbreiding van Boa’s en hun bevoegdheden. In gesprek gaan met overtreders waarom ze dit soort gedrag tonen kan helpen om het probleem aan te pakken en mogelijk hun ouders of begeleiders daarbij betrekken. Door een gerichte aanpak denkt 50PLUS dat er ook voor onze Jongere generatie en onze kinderen en kleinkinderen een leefbare en veilige leefomgeving ontstaat waar we samen van kunnen genieten.

Regelmatig willen wij als 50plus een speerpunt onder u aandacht brengen. Vandaag Dementie. 50plus wil dat er in Tilburg meer aandacht komt voor mensen met dementie. Dementie, waaronder ook alzheimer, komt nu al voor bij 280000 mensen in Nederland en een klein drie duizend mensen in Tilburg. Over 10 jaar zijn dit er al 4000. Dementie veroorzaakt de grootste ziektelast voor de patiënt. Te denken valt aan Mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse dingen zoals boodschappen doen, pijn, angst en depressie. Maar ook de impact van de omgeving is enorm. Voor mantelzorgers zoals partners, buren, en hulpverleners is hulpverlening aan dementerende zeer belastend. Ook de zorgkosten voor mensen met dementie is het hoogste van Nederland. Daarnaast is dementie ook niet te genezen en is er geen medicatie voor. Alleen de symptomen kan men mogelijk tijdelijk verminderen. 50plus vind daarom dat er vanuit de gemeente veel meer gedaan moet worden voor deze grote groep. Ze moeten minimaal het ambassadeurschap op zich nemen om dementie onder de aandacht te brengen

 

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 presenteert 50PLUS een totaalprogramma voor de gemeente Tilburg met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers.

Dit programma richt zich tot iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij de gemeente Tilburg en zich herkent in de doelstellingen van 50PLUS : Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van jong tot oud, in een stad die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen degeneraties. Daarbij gelden voor 50PLUS Tilburg de volgende speerpunten:

Lees meer...

Meldpunt 50PLUS